Ov-expert Ronald van Onselen: ‘Draai opheffing tramhaltes terug’

HTM en MRDH zetten door de overhaaste opheffing van dertien tramhaltes de gemeenteraad én passagiers buitenspel, vindt ov-expert Ronald van Onselen.

Door

De coronapandemie heeft in Den Haag geleid tot een drastische daling van het ov-gebruik. De HTM schat dat zij 40 procent minder reizigers heeft vervoerd. Veel van de schade wordt vergoed door het rijk, maar 7 procent dient de vervoerder uit eigen middelen en door interne bezuinigingen op te hoesten. Inmiddels ziet de HTM zich genoodzaakt in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die over het openbaar vervoer gaat, een flink aantal tramhaltes tijdelijk op te heffen.

Zo blijkt dat er per deze week (de nieuwe dienstregeling van de HTM ging zondag 9 januari in, red.) in totaal nu dertien haltes werden afgestoten, waarvan drie op lijn 16 permanent. DHTM-directeur Gerard Boot zei in De Telegraaf dat dit haltes zijn ‘waar niet veel gebruik van wordt gemaakt’.

Vooraf stel ik vast dat aan HTM alle waardering toekomt voor het in stand houden van het hele lijnennet met passende frequenties, bij zo’n groot reizigersverlies. Mijn kritiek heeft vooral betrekking op de mistige besluitvorming rond de tijdelijke opheffing van tramhaltes.

De MRDH heeft het ov onder zijn ‘hoede’. De gemeente is weliswaar medeaandeelhouder van de HTM, maar heeft een beperkte invloed. Ons bezwaar is dat de gemeenteraad als enige democratisch gekozen orgaan maar zeer beperkt zeggenschap heeft over de afwegingen van HTM en MRDH. En dat terwijl het ov een beproefd middel is om de interactie tussen alle wijken en hun sterk groeiende aantal inwoners te bevorderen.

Niet transparant

De opheffing van tramhalten is een ingreep in de bereikbaarheid van de stad. In maart 2021 is de gemeenteraad ingelicht over het voornemen tot de tijdelijke opheffing van haltes. De raad heeft met dit voornemen ingestemd, maar de besluitvorming is voor de reizigers volstrekt niet transparant geweest. Denk aan het minimaal betrekken van inwoners in wijken waar halten verdwijnen. Afgesproken was dat daarvoor nog tot eind 2022 de tijd genomen zou worden. Maar er volgden nimmer bekendmakingen noch inspraak over deze halten. De bewoners/bezoekers zullen nu onaangenaam verrast zijn dat de tram niet meer stopt op hun vertrouwde halte.

 

De gemeenteraad moet wederom in actie komen.
Ronald van Onselen

 

Neem de haltes op de lijnen 2 en 12. Op lijn 2 worden drie goed gebruikte halten tijdelijk opgeheven (gemiddeld 700 instappers per halte). Dit betekent vooral voor de reizigers uit de buitenwijken en Leidschendam-Voorburg een snellere rit en mogelijk meer reizigers. Het omgekeerde is ook waar. Door vergroting van loopafstanden – soms met wel enkele honderden meters – neemt het ov-gebruik navenant af. Welke model verdient dan de voorkeur?

Tramhaltes Copernicusplein

Het tweede voorbeeld is de halte Copernicusplein van tram 12 en bus 21. Die telt circa 600 in- en uitstappers per dag. Hij biedt (via lijn 21) een goede overstap richting HagaZiekenhuis en voor leerlingen op een aantal middelbare scholen. Hiervoor zijn geen aantrekkelijke alternatieven in de buurt. Overleg met de wijkbewoners en met de gemeente is pas net gestart. Zet de wijkvertegenwoordigers niet in hun hemd door de tijdelijke opheffing .

Op 4 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die opriep de opheffing van tramhalten tot uiterlijk eind 2022 uit te stellen. Verzocht is daarbij inwoners via bekendmaking door wijkorganen en wijkkranten in te lichten en dat zij hun mening kenbaar kunnen maken aan de gemeente. Dan krijgen alle wijken tenminste de kans om mee te praten.

Kortom, de opheffing van de tramhalten per 9 januari moet worden teruggedraaid. Er dient eerst inspraak te zijn. MRDH zal dus een andere oplossing moeten zoeken. De gemeenteraad moet wederom in actie komen.

Ronald van Onselen is voorzitter van het Platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden.

Onze redactie biedt u deze opinie uit de Den Haag Centraal van donderdag 6 januari 2022 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van