Tientallen Haagse kinderen uitgeloot voor middelbare school: wat nu?

Tussen de vijftig en tachtig Haagse kinderen kunnen niet terecht op een van de zes middelbare scholen die zij op hun voorkeurslijstje hadden staan. Ze zijn ’totaal uitgeloot’. De teleurstelling is groot. Ouders verenigen zich en dreigen hun kinderen niet in te schrijven voor een tweede lotingsronde om alsnog een plaats te krijgen op een voorkeursschool. “Waar een wil is, is een weg.”

Door

Julian (12) had drie middelbare scholen uitgekozen waar hij wel naartoe wilde. Zijn vader Mark van der Haar vertelt: “Op al die scholen kregen we te horen: Bij ons heb je sowieso plek. Niet dus.” Zowel op De Populier, het Segbroek College als het Sint-Maartenscollege werd Julian uitgeloot. Van der Haar: “Van het Segbroek kregen we eerst nog een email waarin stond dat hij daar terecht kon. Dat bleek een persoonlijke administratieve fout, want we kregen net als dertig anderen een excuusbrief: sorry, er is toch geen plek.”

Julian is een van tussen de vijftig en tachtig kinderen die in de eerste lotingsronde geen plek kregen toegewezen op een van hun voorkeursscholen. De ouders van zo’n vijfentwintig kinderen hebben zich verenigd in een groep. “Je hebt het gevoel dat de toekomst van je kind uit een grabbelton komt,” aldus Van der Haar.

Hoe werkt het nu precies? Zes vragen over het loten om een plekje op de middelbare school.

Hoe komt het dat deze groep kinderen op geen enkele school is geplaatst?

Alle kinderen uit groep acht die in Den Haag naar de middelbare school gaan, hebben een lijstje gemaakt met zes ‘voorkeursscholen’. Vervolgens krijgt elk kind een willekeurig ‘lotnummer’ toegekend. Dit gebeurt allemaal onder toeziend oog van een notaris. Op de volgorde van de lotnummers worden de kinderen geplaatst bij hun eerste keuze, en zo verder het lijstje af. Ruim 93 procent kan terecht bij de school die boven aan het lijstje staat, vertelt Ewald van Vliet namens BOVO, de organisatie die zorgt voor de overgang tussen basis- en middelbare school. “98,4 procent van de kinderen is geplaatst op een van de zes voorkeursscholen.” Maar er blijft dus een groep over die ’totaal uitgeloot’ is.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Er zijn dit jaar meer aanmeldingen voor de middelbare school in Den Haag dan voorgaande jaren. Dat komt, vertelt Van Vliet, mede doordat het aantal kinderen in de regio is gegroeid. “Denk aan nieuwbouwlocaties in Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. Die trekken ook veel gezinnen.” Daarnaast is er relatief veel aanwas omdat kinderen in coronatijd allemaal zijn overgegaan; niemand bleef dus zitten. Ook is er ‘opwaartse druk’ en zijn er relatief veel vwo-adviezen.

Dit jaar zijn er negen scholen, vooral in de wijken op het ‘zand’, erg populair. De kinderen die zijn uitgeloot hadden vaak meerdere van deze populaire scholen, zoals de Populier, het Segbroek College en Gymnasium Sorghvliet, op hun lijstje staan.

Wat gebeurt er met de groep die is uitgeloot?

Voor deze groep kinderen komt er een tweede ronde. Op de website van Scholenwijzer is te zien op welke scholen per niveau nog plekken zijn. De kinderen die zijn uitgeloot in de eerste ronde, moeten opnieuw een aantal scholen opgeven op basis van deze lijst. Dan wordt volgens dezelfde systematiek weer gekeken naar de eerste voorkeur en zo verder. “Dan kan het dus zijn dat we opnieuw moeten loten,” zegt Van Vliet.

 

Je hebt het gevoel dat de toekomst van je kind uit een grabbelton komt

 

Kan een kind dan weer achter het net vissen?

De kans is klein, maar in theorie wel. Maar, niet gevreesd, er is nog een derde ronde. Van Vliet: “Je houdt altijd een kleine groep over. Kinderen die zijn uitgeloot of bijvoorbeeld kinderen die op het laatste moment de stad in verhuizen, bijvoorbeeld door een scheiding.” De bestuurder wijst erop dat de aantallen continu veranderen. Dus ook op scholen die nu vol zitten, kan toch nog een plek vrijkomen. Van Vliet: “Dat kan op een populaire school zijn, maar dat weet je van tevoren niet.”

In de derde ronde, de ‘restronde’, wordt dus opnieuw gekeken op welke scholen allemaal plekjes over zijn. Tot nu toe mag iedereen meedoen met deze ronde. Ook kinderen die al zijn geplaatst, maar bijvoorbeeld toch nog willen proberen op hun favoriete school binnen te komen als daar een plekje vrij is gekomen. Van Vliet is nu echter met zijn advocaten bezig om te kijken of de kinderen die zowel in ronde één als in ronde twee zijn uitgeloot voorrang kunnen krijgen. “Om het echt helemaal eerlijk te maken.”

Is het dan niet handig om niet mee te doen met ronde twee?

Dat is precies wat de groep ouders zich nu afvraagt. Vrijdagochtend gaan zij in gesprek met Van Vliet en mogelijk ook wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, onderwijs). De vader van Julian ziet geen heil in ronde twee. De twee scholen die hij met Julian nog wel wilde overwegen, hadden na navraag toch geen plekken meer. “We vroegen of we op rondleiding mochten komen, omdat we de open dag hadden gemist. En toen zeiden ze: maar we hebben helemaal geen plek.” Dit ondanks dat ze wel op de lijst stonden. “De frustratie loopt op, ik word er krankjorum van.”

Nu er voor hem ‘geen acceptabele opties’ zijn in ronde twee, overweegt hij samen met de andere ouders zijn kind zich helemaal niet in te schrijven. “Dan verschuiven we het probleem naar ronde drie en naar de BOVO. En ik geloof: waar een wil is, is een weg.” Daarmee doelt Van der Haar op maatwerk en misschien toch nog plekjes creëren op de scholen die de kinderen als voorkeur hebben opgegeven. “We zijn op zoek naar een passende oplossing voor iedereen.” Van Vliet adviseert ouders ondertussen wel heel serieus te kiezen in ronde twee. “Er zouden plekken vrij kunnen komen op je voorkeursschool in ronde drie, maar dat is niet zeker.” Wat hij wel garandeert: “Ieder kind zal in Den Haag terecht kunnen.”

Kan er niet gewoon plek worden gemaakt voor de kinderen die zijn uitgeloot?

Dat zouden de ouders graag zien natuurlijk. Maar Van Vliet zegt: “De capaciteit is op de scholen natuurlijk al lang geoptimaliseerd. Je kunt niet eindeloos opschalen. Dat is niet alleen een kwestie van klaslokalen, maar ook docenten en de vraag: krijg je het nog wel geroosterd?” Hij steekt de ouders een hart onder de riem: “Ik snap de teleurstelling. Maar we hebben nog een paar maanden. De ervaring leert dat er dan nog heel veel gebeurt.”

Meer Haags nieuws? Koop de papieren editie van Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement. U ontvangt de krant dan tien weken voor slechts 10 euro.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van