Studenten kunnen bij gemeente aankloppen voor energiesteun

Studenten zijn uitgesloten van de energietoeslag. Maar als zij in grote financiële problemen komen, kunnen ze toch aankloppen bij de gemeente. Dat besloot de gemeenteraad vorige week.

Door

Een overgrote meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil dat ook studenten gebruik kunnen maken van enige vorm van steun bij stijgende energiekosten. Op dit moment zijn studenten uitgesloten van de landelijke energietoeslagregeling (in Den Haag tot 1500 euro per huishouden).

“Studenten blijven letterlijk in de kou achter,” zei D66’er Yousef Assad tijdens de raadsvergadering van 8 september. Hij diende een motie in om studenten toch steun te bieden, maar dan via de individuele bijzondere bijstand. Die houdt in dat mensen bij de gemeente kunnen aankloppen als zij onverwachte, dringende noodzakelijke kosten hebben die niet anders worden vergoed en waarvoor zij zelf onvoldoende middelen hebben.

Verschil

In zijn motie vraagt Assad om de voorwaarden van de regeling zo toe te passen dat er geen verschil is tussen studenten en andere groepen of tussen studenten die wel en studenten die niet (kunnen) lenen. “De energiecrisis raakt mensen met lage inkomens keihard. Voor veel studenten is dat niet anders. Sommigen moeten weer bij hun ouders intrekken. En dat is soms ver weg van hun studie en studentenleven, of twijfelen of studeren op deze manier überhaupt nog wel kan.”

Wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, sociale zaken) gaf in het debat over de kwestie aan dat hij samen met de wethouders van andere grote steden een ‘stevige lobby’ heeft opgezet naar de minister om ervoor te pleiten dat studenten ook gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen, maar dan via de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, verantwoordelijk voor onder meer de studiefinanciering). “Dat is de meest effectieve manier.”

Totdat hij weet wat de minister van plan is met de energietoeslag voor studenten, wil hij in de geest van de motie van Assad wel kijken naar hulp voor studenten die ‘écht in financiële problemen’ komen door de energieprijzen via de individuele bijzondere bijstand.

Geen geld

Fatima Faïd van de HSP had in een eigen motie gevraagd om de reguliere energietoeslag ook voor studenten open te stellen. “Dat kan niet,” zei Kapteijns. Waarom niet? Omdat de landelijke overheid in het budget voor de toeslag geen rekening heeft gehouden met studenten en de gemeente de middelen niet heeft om de regeling zelf uit te breiden. “Maar ik ben erover in gesprek met de minister.”

“Is er voor de route via de individuele bijstand dan wel geld?”, vroeg Faïd. Daarop moest de wethouder toegeven: “Eigenlijk ook niet. De oplossing moet echt van landelijk komen.” De individuele-bijstandweg is dus echt voor de extreme gevallen en om te zorgen dat studenten daar hetzelfde behandeld worden.

De HSP-voorvrouw was niet onder de indruk: “Dus er is geen geld, maar we betekenen misschien iets voor tien studenten terwijl we doen alsof we met iets heel groots bezig zijn?” Ze steunde de motie van D66 uiteindelijk niet. Ook Hart voor Den Haag stemde tegen.

Studenten liggen wakker

De gemeenteraad vroeg Kapteijns met name om duidelijkheid. Sebastiaan Kruis (PVV): “Het gaat hier om iets waar mensen letterlijk wakker van liggen.”

Eind deze maand, of begin oktober, komt de wethouder met een voortgangsrapportage over de energietoeslag waarin ook de studentenkwestie wordt meegenomen. Daarbij wacht hij ook op eventuele plannen van het kabinet die het volgende week met Prinsjesdag gaat presenteren.

Eerder deze week kwam via de NOS naar buiten dat het kabinet van plan is om de schulden van mensen die door hoge energieprijzen in de problemen komen over te nemen. Dat moet gebeuren met een fonds waar zowel de overheid als energiebedrijven aan meebetalen.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van