Haagse schatkist minder leeg dan het leek

De gemeentefinanciën staan er minder slecht voor dan het deze zomer nog leek. Toch moet Den Haag bezuinigen.

Door

Dat was vrijdagmiddag de boodschap van wethouder Saskia Bruines (D66, financiën), toen zij de begroting voor de periode 2023-2026 presenteerde. Bruines noemde de begroting ‘solide en betrouwbaar’. Ze wees er ook op dat de stad de afgelopen jaren te veel gaten heeft gestopt met bij elkaar geharkt geld, in plaats van met structurele inkomsten.

Opvallend is dat de financiële noodsituatie waarover deze zomer werd gesproken en die veel gedoe tussen de onderhandelende collegepartijen veroorzaakte, zich niet voordoet. Dat komt doordat de inkomsten uit het Gemeentefonds en andere rijksbronnen tot en met 2025 97 miljoen euro per jaar hoger uitvallen dan eerder was verwacht. Maar daarna neemt dat bedrag af en in 2027 zou volgens Bruines sprake kunnen zijn van een ‘financieel ravijn’. Maar daarover wordt nog onderhandeld. Bruines: “De gesprekken tussen gemeenten en het rijk over de herverdeling van het Gemeentefonds en nieuwe financieringssystematiek zijn daarom van groot belang.”

Woonlasten en parkeerkosten

De meeste pijnpunten voor de Hagenaars waren al bekend, want die stonden  in het coalitieakkoord waarmee het nieuwe college van B en W van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA eind september aantrad. Zo gaan de woonlasten en de parkeerkosten omhoog. Parkeren op straat wordt 0,50 cent per uur duurder; in Scheveningen en het centrum gaat  het tarief omhoog naar 6,50 euro per uur. De opbrengst van de verhoging van de OZB is 16,9 miljoen euro.

De gemeente snijdt ook in eigen vlees door 9 miljoen euro te bezuinigen op de organisatie. Tegelijk wil het college van B en W wel de dienstverlening verbeteren. Op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt 5 miljoen euro bespaard door het beroep erop ‘inkomensafhankelijk’ te maken. Dat wil zeggen: minder steun voor mensen met hogere inkomens.

Bestrijding armoede

Voor een aantal zaken wordt meer geld uitgetrokken. Onder meer voor de bestrijding van armoede. ‘De verwachting is dat door de nasleep van corona en de huidige hoge inflatie de komende jaren meer Haagse inwoners te maken krijgen met financiële problemen en een beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening,’ staat in de begroting. Hier wordt 9 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook krijgen arme gezinnen (inkomen tussen 130 en 150 procent van het bestaansminimum extra steun (2 miljoen euro). Verder gaat er geld naar verkeersprojecten als ‘De zevensprong’ en de Teldersweg.

Door de langdurige collegeonderhandelingen is Den Haag ongeveer een maand te laat met zijn begroting. Daardoor wordt de datum van 15 november, waarop de provincie een door de raad goedgekeurde begroting binnen moet hebben, niet gehaald. Bruines heeft ongeveer een maand uitstel bedongen. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad de begroting op de laatste vergadering voor het kerstreces moet goedkeuren.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van