‘Erasmusvaart’ verbindt stad met Westland

Den Haag en het Westland worden mogelijk weer door een kanaal met elkaar verbonden, de ‘Erasmusvaart’. De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland, Westland en Zuid-Holland voeren een onderzoek uit.

Door en

Uit een eerste verkenning blijkt dat het mogelijk is een waterverbinding te maken via de zone langs de Erasmusweg. Via de Laakhaven en de Trekvliet ontstaat dan ook een verbinding met de Haagse binnenstad. In het Westland wordt de nieuwe vaart verbonden met de ‘Wenzone’ (Wennetjessloot) achter de Uithof.

Volgens wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, groen) kan de nieuwe verbinding de ‘ontbrekende schakel zijn in het regionale watersysteem’. “Het is nú het moment om het plan bij de provincie op tafel te leggen, nu ze bezig zijn met de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten,” aldus De Mos, die ook rekent op steun van het rijk.

“Er is een flinke pot van 600 miljoen euro beschikbaar voor ‘klimaatadaptatie’, nou, daar past dit project met zijn extra waterberging perfect in.” Ook hoopt de wethouder op meer geld voor Den Haag Zuidwest in het kader van de ‘Regio Deals’, waarmee het rijk de leefbaarheid in bepaalde gebieden wil verbeteren. “Ik ben dankbaar voor de 7,5 miljoen euro die we hebben gekregen, maar het mag misschien een onsje meer zijn. Rotterdam krijgt 120 miljoen voor dezelfde problematiek. Dan is dat van ons natuurlijk een grijpstuiver.”

 

Ik ben dankbaar voor de 7,5 miljoen euro die we hebben gekregen, maar het mag misschien een onsje meer zijn.
Richard de Mos

 

De lobby is hierbij van start gegaan. “Het mooie is dat iedere partij dit kan omarmen. Duurzame partijen zullen blij zijn met de waterberging en het extra groen. Partijen als Forum voor Democratie kunnen blij zijn met de impuls voor toerisme en het mkb. Denk aan een leuke horecatent langs het water, kanoverhuur enzovoorts. Je vangt echt een aantal vliegen in één klap.”

Voordelen

De nieuwe vaart biedt volgens de verkenning van de samenwerkende overheden inderdaad legio voordelen, zoals ‘een verbetering van de waterafvoer bij extreme buien langs de Delflandse kust’. Daarnaast worden de toeristisch-recreatieve netwerken van Den Haag en het Westland verbonden. Dat biedt mogelijkheden voor de pleziervaart en voor evenementen zoals het Varend Corso.

Infografiek: wUrck/Gemeente Den Haag (bewerking DHC)

De overheden zien zelfs al een stijging van de waarde van het vastgoed voor zich omdat ‘ruimtelijke kwaliteit, vestigingsklimaat en leefbaarheid’ door het nieuwe water erop vooruitgaan. Minder concreet maar ook genoemd: het versterken van de ‘groenblauwe structuur’ van de stad en het uitbreiden van de ‘ecologische verbindingszone’. “Je kan er ook fietsen en wandelen,” legt de wethouder uit.

 

Erasmusvaart in cijfers

Lengte:

3,8 kilometer

Oppervlakte:

16,5 ha

Waterberging:

10.000 – 20.000 kubieke meter

Natte zones:

30.000 vierkante meter

Droge ecologische zone Erasmusweg:

30.000 vierkante meter.

 

Erasmusvaart: ‘Nu of nooit’

Voorlopig is het wachten op de resultaten van de ‘vervolgverkenning’. Daarvan worden de resultaten verwacht op 1 juli. In dat rapport zal een ontwikkelingsstrategie staan, waarin tijdspad, kosten en opbrengsten in kaart worden gebracht. Het plan moet volgens De Mos nu worden uitgewerkt om het te kunnen afstemmen met andere projecten, zoals de Zuidelijke Randweg/N211, de nieuwbouw in het Erasmusveld en Zuidwest en de herstructurering van de glastuinbouw.

“2019 is hét moment om een keuze over de Erasmusvaart voor te bereiden. Er is sprake van een ‘nu of nooit’-project,” aldus De Mos. Als het allemaal doorgaat zou de Erasmusvaart tussen 2024 en 2030 gegraven moeten worden. Speciale studie is nog vereist naar het passeren van de Poeldijkseweg en de Wippolderlaan bij de zuidelijke stadsgrens.

 

De geschiedenis: Oude vaarweg ging verloren

Ooit vormde de uit 1645 daterende Loosduinse Vaart de waterweg tussen de stad en het Westland. Deze liep van de Lijnbaan/Zoutkeetsingel naar het tuindersdorp Loosduinen. Tussen 1932 en 1982 is het Haagse deel van de vaart in fasen gedempt. Vanaf 1932, toen de groente- en fruitmarkt richting Laak ging, sloegen de schuiten uit het Westland af bij de Soestdijksekade om via het Laakkanaal de markt te bereiken. In de jaren twintig is nog nagedacht over een nieuwe, bredere waterweg richting Westland; het ‘Escampkanaal’ (Veenendaalkade) vormde daarvan het begin. Met de groei van het wegtransport raakte dat plan achterhaald. En uiteindelijk werd in 1974 ook het het Loosduinse deel van de oude vaart gedempt.

Standaardportret
Bekijk meer van