Raad van State: nieuw wooncomplex bij vuurtoren mag

De omstreden bouw van een complex met zeventig appartementen vlak naast de Scheveningse vuurtoren is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State keurde woensdag de vergunning goed waarmee wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

Door

Voor het uiteindelijke bouwplan moet nog wel een aparte vergunning worden verleend. Maar dát er een wooncomplex mag komen, is wel zeker. Er is volgens de Raad ‘geen grond voor het oordeel dat het bouwplan inbreuk maakt op de monumentale waarde van de vuurtoren’. Die waarde geldt ook alleen voor de vuurtoren zelf en niet voor zijn directe omgeving, aldus de Raad van State.

De Vrienden van Den Haag en het Wijkoverleg Scheveningen Dorp zien het complex als een aantasting van het cultuurhistorische beeld van de Scheveningse kust met de vuurtoren. Het complex wordt in hun ogen veel te hoog en daarmee wordt het beeld van de vuurtoren geweld aangedaan.

Raad van State: bouwplan is aanvaardbaar

De Raad ziet dit anders. Het huidige gebouw dat plaats moet maken voor de appartementen staat op een afstand van niet meer dan vier meter van de vuurtoren en de bijbehorende woninkjes. Het nieuwe complex komt op een afstand van ongeveer elf meter. Zo ontstaat er rond het vuurtorencomplex een pleintje.

 

Het college heeft zo veel mogelijk geprobeerd om de gemeenteraad te omzeilen.
Jacob Bijl (Vrienden van Den Haag)

 

De bouwhoogte van het nieuwe wooncomplex is volgens de Raad ook niet veel hoger dan wat nu al mag. De bovenste verdiepingen van het complex worden terugliggend gebouwd, zodat de hoogte minder dominant wordt. En daarmee is het bouwplan volgens de Raad aanvaardbaar.

De Raad verwerpt ook het bezwaar dat het college van Den Haag twijfelachtig heeft geopereerd. “Het college heeft zo veel mogelijk geprobeerd om de gemeenteraad te omzeilen,” stelde Jacob Bijl van de Vrienden van Den Haag. Mogelijk is dat het geval. Maar volgens de Raad is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over het bouwplan. De Vrienden meent dat het college in dit geval zelfs instemming had moeten vragen aan de gemeenteraad. Dat is volgens de Raad niet zo.

De redactie van Den Haag Centraal biedt u dit artikel gratis aan. Wilt u meer Haags en Schevenings nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van