Kap bomen Scheveningseweg uitgesteld  

De bomen op de Scheveningseweg blijven voorlopig staan. Door een juridische procedure moet de gemeente de kap uitstellen. 

Door

De Bomenstichting Den Haag heeft een rechtszaak aangespannen tegen het besluit om bijna 130 bomen aan de Scheveningseweg te kappen. De zitting is op 26 juli. Er verdwijnen geen bomen tot de rechter een uitspraak heeft gedaan. Oorspronkelijk zou het rooien van de bomen maandag beginnen.

De Bomenstichting heeft door crowdfunding in een paar dagen de 2200 euro bij elkaar gebracht die nodig was voor de procedure. Ze hoopt dat de rechter via een ‘voorlopige voorziening’ de kapvergunning schorst.

“Dan ontstaat er tijd voor een behoorlijke afwikkeling van onze bezwaren tegen de plannen van de gemeente en de HTM,” zegt Clara Visser, voorzitter van de Bomenstichting Den Haag. Niet uitgesloten is dat er daarna nog wordt doorgeprocedeerd.

Kastanjebomen

Een deel van de kastanjebomen moet volgens de gemeente weg omdat ze ziek zijn. Maar de kap is ook nodig om ruimte te maken voor de nieuwe tramsporen, die verder van de weg af komen te liggen.

Over die operatie is heel lang gedelibereerd. Een uitgebreide raadpleging door de gemeente van omwonenden en natuurvrienden leverde eerder geen unaniem voorstel op. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad in november tot het kappen en verplanten van bomen. Ook besloot deze tot de vernieuwing van de trambaan met behulp van een zware, betonnen fundering.

 

Er ontstaat tijd voor een behoorlijke afwikkeling van onze bezwaren tegen de plannen van de gemeente en de HTM.
Clara Visser (voorzitter van de Bomenstichting Den Haag)

 

Volgens de HTM moet er snel wat gebeuren. Want de HTM benadrukt dat de bestaande sporen instabiel zijn.

Oude aanblik Scheveningseweg

Maar de Bomenstichting, actiegroep SOS, het wijkberaad Zorgvliet en de wijkvereniging Archipel/Willemspark vinden dat te veel bomen worden opgeofferd. Zij vrezen dat de Scheveningseweg nooit meer zijn oude aanblik zal terugkrijgen.

De tegenstanders richten zich ook tegen de ‘betonnen bak’. Deze komt onder de rails te liggen en deze zou een gezonde bomengroei onmogelijk maken. Volgens Visser is er een goed alternatief zonder betonnen bak. Dat zou de gemeente onvoldoende hebben onderzocht. Verder zouden de uitgewerkte plannen volgens de bezwaarmakers allerlei zaken bevatten die afwijken van wat met de denktank is besproken.

Haagse Bos

Ook rond de voorgenomen kap van honderden essen in het Haags Bos woedt een conflict. De Haagse afdeling van Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) wil dat Staatsbosbeheer (SBB) afziet van het op korte termijn kappen.

In een brief noemt de AVN het voornemen ‘onverantwoord en onaanvaardbaar’. AVN-leden hebben zelf rondes gemaakt door het bos en informatie ingewonnen bij de Wageningen Universiteit. Zij zeggen niet duidelijk symptomen van essentaksterfte te hebben waargenomen,  de ziekte waaraan veel essen in het bos lijden volgens Staatsbosbeheer. Daarom wil de organisatie deze zomer 1200 essen kappen omdat ze gevaar zouden kunnen opleveren.

Volgens de AVN bepleit de Wageningen Universiteit juist ‘terughoudend te werk te gaan’. Ook adviseert de universiteit ‘alleen werkelijk aangetaste bomen te kappen’. De vereniging wil uitstel van de kap. Zo willen ze de deskundigen van de universiteit de kans geven een inspectie te doen. Volgens SBB moet er worden ingegrepen, omdat zieke bomen kunnen omvallen.

Standaardportret
Bekijk meer van