Rotonde aan einde Scheveningseweg

Het gebied aan het einde van de Scheveningseweg wordt volgend jaar ingericht als rotonde. Als gevolg daarvan verdwijnen twintig parkeerplaatsen en moeten 37 bomen worden gekapt.

Door

De kruising tussen de Scheveningseweg, de Duinstraat, de Prins Willemstraat en de Badhuisstraat wordt volgend jaar ingericht als rotonde. Als gevolg daarvan verdwijnen twintig parkeerplaatsen en moeten 37 bomen worden gekapt.

Dat blijkt uit het voorstel dat het college van B en W onlangs aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Het doel daarvan is te komen tot een betere verkeersafwikkeling op de nu rommelige kruising tussen de Scheveningseweg, de Duinstraat, de Prins Willemstraat en de Badhuisstraat. Tegelijk worden de trambanen verder uit elkaar gelegd, zodat de bredere Avenio-wagens er kunnen rijden.

De rotonde slokt nogal wat ruimte op. Er moeten twintig parkeerplaatsen wijken, wat volgens B en W niet erg is, omdat de ‘parkeerdruk’ hier niet hoog zou zijn. Voor de 37 te rooien bomen komen er 25 nieuwe terug. Het ‘negatieve saldo’ van twaalf bomen wordt gecompenseerd met aanplant in de directe omgeving. Een ander ‘slachtoffer’ van de rotonde is horecakiosk Friends. Die schuift waarschijnlijk op in de richting van Kiosk Larie, die recht tegenover de Franse School (Lycée Vincent van Gogh) staat.

Vanaf de Scheveningseweg naar links

De voordelen voor het autoverkeer zijn onder meer dat de stoplichten verdwijnen en dat het mogelijk wordt van de Scheveningseweg links af te slaan de Duinstraat in. Er zijn wel verkeerslichten die in werking treden als er trams moeten passeren. Voor fietsers en voetgangers wordt het gebied volgens de gemeente veiliger. De Prins Willemstraat krijgt bijvoorbeeld fietspaden.

Het plan is voorgelegd aan de buurt, de ondernemers en het Wijkoverleg Scheveningen. Het is daar volgens de gemeente ‘overwegend positief’ ontvangen. De herinrichting, die 5,1 miljoen euro kost, moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Als dat is gebeurd, wordt een definitief ontwerp gemaakt, dat vermoedelijk in de tweede helft van het volgende jaar wordt uitgevoerd.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van