Den Haag bouwt te weinig betaalbare huurwoningen  

De gemeente probeert het wel, maar slaagt er niet in de bouw van betaalbare huurwoningen voldoende van de grond te krijgen.

Door

Dat concludeert de onafhankelijke Rekenkamer Den Haag in een vorige week verschenen rapport. Het streefpercentage van 20 procent ‘betaalbaar’ haalt de stad wel, maar ‘tegelijk worden in Den Haag niet zoveel woningen gerealiseerd als de gemeente zou willen, waardoor er te weinig betaalbare woningen bij komen’, aldus het controleorgaan. In 2020 kwamen er 551 middeldure huurwoningen (750 tot 1000 euro per maand) bij en 271 goedkope (tot 750 euro). Dat is te weinig om werkelijk wat te doen aan de woningnood.

Daarom beveelt de rekenkamer aan om niet alleen te sturen op percentages, maar ook absolute aantallen. Tevens moeten de rapportages aan de raad duidelijker worden.

Niet snel

In een schriftelijke reactie stelt wethouder Martijn Balster (PvdA, volkshuisvesting) dat er alles aan wordt gedaan om meer huizen te laten bouwen woningen, maar ‘dat is niet iets dat van de een op andere dag in de vorm van woningen terug te zien is in de stad. Dat duurt jaren en heeft meer weg van de koers van een mammoettanker’. De wethouder ziet ook lichtpunten. Vorig jaar werd bij de nieuwbouw voor het eerst het door de politiek geëiste vereiste percentage van 30 procent ‘sociaal’ bereikt en zelfs overtroffen (35 procent.

Balster waarschuwt wel dat het werkelijk gereedkomen van veel betaalbare woningen nog wel even gaat duren. ‘Het effect van de koerswijziging van twee jaar geleden en de ambities in het huidige coalitieakkoord zullen dan ook pas over jaren te zien zijn in absolute aantallen opgeleverde woningen’. Daarbij speelt ook een rol dat de gemeente niet zelf bouwt, maar afhankelijk is van corporaties en projectontwikkelaars.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de papieren editie van de krant Den Haag Centraal. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van