Architecten: Haagse stedenbouw is rommeltje

De gemeente Den Haag faalt als hoeder van de stadsontwikkeling. Veel te veel wordt overgelaten aan projectontwikkelaars. Dat zegt de jury van de Haagse architectuurprijs Berlagevlag, die dinsdag werd uitgereikt.

Door

‘De gemeente heeft veel ontwikkelingen aan de markt overgelaten en vooral een toetsende rol gehad. Een ruimtelijk masterplan waarmee Berlage toentertijd de toekomst van de stad schetste, ontbreekt,’ staat in het juryrapport. Dat de gemeente niet meer ‘regisseert’ maar slechts ‘corrigeert’ kan alleen als er duidelijke ‘kaders’ zijn gesteld en daar ontbreekt het aan. De jury van de Berlagevlag, die werd geleid door architect Jeroen Geurst, noemt een aantal projecten die een ‘rommelige’ stedenbouw hebben opgeleverd.

‘Bij het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg verdwaalde de jury letterlijk op weg naar het ziekenhuis (…). In Kijkduin was er verbazing over de sterk doorgevoerde differentiatie in de gebouwen met een rommelig ogend resultaat’. Op Scheveningen is het ook mis, volgens de jury, ‘waar de prachtige boulevard van De Sola Morales aan beide uiteinden is voorzien van een slotakkoord dat helaas niet daarop aansluit en tamelijk uit de toon valt’ (bedoeld zijn het hotel aan de haven en het paviljoen van Soulsistah). De conclusie van de jury is dat ‘de huidige manier van Haagse stadsontwikkeling te weinig perspectief biedt voor de toekomst, omdat de planvorming te veel wordt overgelaten aan individuele projectontwikkelaars’.

Westhovenplein

Wél goed ging het op het Westhovenplein in Moerwijk, volgens de jury. Het woon-zorgcomplex van Van Mourik Architecten won daarom de Berlagevlag 2021. Ook de publieksprijs ging naar dit project. De jury noemt het ontwerp ‘van grote maatschappelijke betekenis voor de bewoners van Moerwijk en een lichtend voorbeeld voor de herstructurering van Den Haag Zuidwest’. Daarnaast biedt het complex ‘adequate huisvesting voor mensen in hun misschien wel moeilijkste levensfase’. Van Mourik ontwierp een aantal losse gebouwen, aangekleed met metselwerk, in een tuinachtige omgeving.

De Berlagevaan 2021, een eervolle vermelding, ging naar de renovatie van galerijflat Hoog Lindoduin bij de haven. Dit is een project van Jan Splinter Architecten. De jury: ‘De transformatie van Hoog Lindoduin laat zien dat renovatie van grote woningbouwprojecten – in plaats van sloop – tot zowel technische als ruimtelijke kwaliteit kan leiden.’ De prijzen werden dinsdagavond uitgereikt in het ‘Berlagehuis’ aan de Raamweg.

Berlagevlag en Berlagewimpel

Het publiek kon kiezen uit de vijf door de jury genomineerde projecten, die waren opgenomen in een speciale fietsroute op de Dag van de Architectuur in juni. De publieksprijs (Berlagewimpel 2021) ging ook naar het woon- zorgcentrum Westhovenplein. Uit de toelichtingen kwam naar voren dat het plan een aanwinst voor de buurt met een vriendelijke uitstraling wordt gevonden. ‘Geweldig mooi gebouw en ruim opgezet. Zo wil ik ook wel oud worden in zo een mooie entourage,’ aldus een van de reacties.

De Berlagevlag architectuurprijs is een initiatief van het Haags Architectuur Café (HaAC) in samenwerking met BNA Netwerk Den Haag en Dag van de Architectuur Den Haag. De jury hoopt dat de aandacht voor hoogwaardige architectuur, onder andere door de herintrede van deze prijs continu aanwezig zal zijn.

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de Den Haag Centraal van donderdag 23 september 2021 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van