Bouwer troeft gemeente af: geen goedkope woningen bij OCC

De gemeente Den Haag kan bouwmaatschappij Volker Wessels niet dwingen alsnog sociale huurwoningen op te nemen in de woontorens in het Spuikwartier. Dit tot grote frustratie van een deel van de gemeenteraad.

Door

“De dienst Stedelijke Ontwikkeling kan niet op tegen spelers als Volker Wessels, die overal in de stad opduiken,” concludeerde gemeenteraadslid Pieter Grinwis van de ChristenUnie donderdagavond, na afloop van een raadscommissievergadering over het Spuikwartier.

“Een onthutsend beeld,” zei eerder Peter Bos van de Haagse Stadspartij, die samen met de PvdA en de Partij voor de Dieren de kwestie van de sociale woningbouw rond het toekomstige theatercomplex OCC onlangs opnieuw aankaartte. Ook het CDA en de SP toonden zich kritisch.

Rond het cultuurcentrum (in het Spuikwartier) komen drie woontorens te staan, ‘Adagio’, ‘Bolero’ en ‘Cantate’. Bouwer is de combinatie Sonate, net als OCC-aannemer Cadanz, een vehikel van Volker Wessels. In het contract met de gemeente stond dat Sonate (in Adagio) 88 sociale huurwoningen moest leveren en 4488 vierkante meter daarvan (naar later bleek: 54 woningen) tegen kostprijs moest aanbieden aan de Haagse corporaties. Die prijs kwam uit op 280.000 euro per woning, onhaalbaar voor de corporaties. De overige 34 stuks zouden nóg duurder worden. De hoge kosten zouden mede het gevolg zijn van de dure fundering van Adagio.

Bouwer heeft aan verplichting voldaan

Toen de sector aangaf de woningen niet van Sonate te zullen kopen, achtte de bouwer zich van de verplichting tot levering van de ‘goedkope’ woningen ontslagen. De gemeente moest dat eerder dit jaar knarsetandend accepteren.

In het contract had moeten staan: er komen minimaal 88 sociale huurwoningen, punt. Maar er stond alleen dat 88 woningen moesten worden aangeboden, gaf wethouder Boudewijn Revis (VVD, ruimtelijke ordening) donderdagavond aan. “De bouwer heeft ze aangeboden aan de corporaties en daarmee aan zijn verplichting voldaan,” aldus de wethouder.

‘Goedkope woningen bewust eruit gerekend’

Volgens PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster wist Volker Wessels met deze prijzen ‘bijna zeker’ dat de corporaties zouden afhaken. “Het lijkt er sterk op dat de goedkope woningen bewust eruit zijn gerekend,” zei Peter Bos.

Beide raadsleden wilden nadere informatie van Revis over wat er nu precies is gebeurd en wat er wel en niet op papier staat. Maar volgens de wethouder is  alles al eerder gemeld aan de raad. Revis wees er ook nog op dat de contracten zijn gesloten door het vorige college van B en W. Daar zat hij ook in, maar HSP’er Joris Wijsmuller ‘deed’ toen het OCC.

Revis zei nu vooral te willen ‘vooruitkijken’. Ook het OCC zelf kwam in de vergadering nog ter sprake. De actiegroep SOS liet via de inspraakmicrofoon weten twijfels te hebben over de toegankelijkheid van het gebouw voor gehandicapten. Er zijn nu nog knelpunten, maar Revis verzekerde dat ‘we een gebouw krijgen dat aan alle eisen voldoet’. “Er wordt niet gemarchandeerd.”

Wilt u meer lezen over het OCC of meer weten over de krant Den Haag Centraal? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Standaardportret
Bekijk meer van