‘Te weinig verhuurbare ruimte in OCC’

De gemeente rekent zich rijk met de verwachte inkomsten van het nieuwe cultuurpaleis OCC op het Spuiplein. Die gaan tegenvallen doordat er minder winkelruimte kan worden verhuurd.

Door

Dat zeggen de kritische volgers van het bouwproject, verenigd in de actiegroepen SOS Den Haag en Dooievaar. “Er komt in het complex minder verhuurbare commerciële ruimte dan eerder aan de gemeenteraad is gemeld,” zegt architect Joop ten Velden. Dat is van belang omdat de inkomsten die nodig zijn om het exploitatietekort van het gebouw binnen de perken te houden, daardoor afnemen.

Eind oktober 2018 antwoordde wethouder Boudewijn Revis (VVD) nog op vragen van de gemeenteraadsleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) dat er nog altijd 1245 vierkante meter ‘commerciële ruimte’ op de bouwtekeningen staat. Maar volgens Ten Velden en de zijnen klopt dat niet. “Wij komen niet verder dan 905 vierkante meter. Dat betekent dat het complex straks minder waard is en minder gaat opbrengen.”

 

Foto: PR

 

Een onafhankelijke bouwkundige, die niet met zijn naam in de krant wil, bevestigt dat. “Iedereen kan zien, meten en ervaren dat het bruto-vloeroppervlak (van de commerciële ruimte, red.) gereduceerd is naar 905 vierkante meter.” De waarde van het complex zou hierdoor met negen ton verminderen, wat gevolgen heeft voor de huuropbrengst. Die zou in theorie ‘aan de andere kant’ moeten worden gecompenseerd in de vorm van een hogere huurprijs voor de zaaldirectie DMC.

‘Toneelstukje’

Omdat Revis en zijn ambtenaren volhielden dat hun rekensom wél klopte, hebben Ten Velden en de zijnen erop aangedrongen dat ze de laatste bouwtekeningen mochten bestuderen. Na aandringen van de raadsleden Grinwis en Barker heeft de ambtelijke staf van de OCC-bouw de critici op 6 februari getoond waar de verdwenen vierkante meters zich bevonden.

Wat volgde, was volgens Ten Velden een ‘toneelstukje’. “Er werd een tekening getoond die niet tot de officiële ontwerpen behoort. Daarop was een deel van de entreehal opeens van openbare ruimte in commerciële ruimte veranderd. Er stond de aanduiding ‘semi-commercieel doorloopbaar’ bij. Ik denk dat deze tekening speciaal is gemaakt om het afgenomen vloeroppervlak te verhullen.”

 

Er komt in het complex minder verhuurbare commerciële ruimte dan eerder aan de gemeenteraad is gemeld.
Joop ten Velden (architect)

 

De twee actiegroepen hebben een klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman over de ‘valse beantwoording van vragen van gemeenteraadsleden’. Daarmee wordt gedoeld op de vorig jaar aan Grinwis en Barker gegeven antwoorden. Wethouder Revis houdt evenwel vol dat de oorspronkelijke hoeveelheid commercieel verhuurbare ruimte wél wordt gehaald. “Er zit 1267 vierkante meter commerciële ruimte in het gebouw,” laat hij via een woordvoerder weten. Dat getal wijkt overigens ook af van eerdere opgaven (1245 vierkante meter), maar dan naar boven.

Doos op het dak

Er is nog een tweede kwestie die Dooievaar en SOS Den Haag aan de orde stellen. De kapverdieping van het complex kan volgens Ten Velden niet zo worden uitgevoerd als eerder is afgesproken. Op 31 oktober heeft Patrick Fransen, samen met Jo Coenen architect van het OCC, dat in een vergadering van de welstandscommissie toegegeven.

Deze verdieping zou het uiterlijk krijgen van en ‘mansardekap’, terwijl de tekeningen gedeeltelijk een doos op het dak laten zien. Ook hierover hebben de actiegroepen een klacht ingediend bij de ombudsman. De woordvoerder van de wethouder laat weten dat de mansardekap ‘nog in onderzoek’ is. ‘Indien blijkt dat de vergunning op dit punt een aanpassing behoeft, dan zal daarvoor een aanvraag worden ingediend. Of dat nodig is, is nog allerminst zeker. Hoe dan ook zal binnen de kaders van de verleende vergunningen gebouwd worden’.

Het Onderwijs- en Cultuurcomplex moet over een kleine anderhalf jaar, in de zomer van 2021, klaar zijn. In de tussentijd wordt er nog een onderzoeksrapport van de Haagse Rekenkamer verwacht over de aanbesteding en de bouw. Ook over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet nog worden gerapporteerd.

 

Standaardportret
Bekijk meer van