Discussie over naam OCC: Kyocera-theater of toch maar niet?

Moet Den Haag de naam van zijn cultuurtempel verkopen, of toch maar niet? B en W hebben er wel oren naar, maar er is oppositie ook buiten de raadzaal.

Door

Het leek een mooie naam, Spuiforum. Stoer en plaatsgebonden. En meer omvattend dan Spuizalen of Spuitheaters. Maar met het sneuvelen van het eerste plan voor het cultuurgebouw in 2014 werd ook afscheid genomen van de naam.

Nieuwe wethouder (Joris Wijsmuller), nieuw plan: het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC) ontworpen door Jo Coenen en Patrick Fransen. Begin dit jaar lekte via deze krant een aantal suggesties uit voor een echte naam, het nuchtere ‘OCC’ is immers maar een werktitel. ‘The Maxima’, ‘The Haven’ en ‘Dell’Arte’ waren suggesties die over de bouwplaats zoemden.

Het idee van een gesponsorde naam wees Wijsmuller af: sponsortechnisch lastig en principieel onjuist, want het gaat om een overheidsgebouw.

Rechtser georiënteerd

Maar toen kwamen er verkiezingen en die leverden een rechtser georiënteerd college op, met onder meer Groep de Mos erin. VVD’er Boudewijn Revis is de nieuwe OCC-wethouder. En nu wordt er volgens bronnen rond het OCC toch nagedacht over een gesponsorde naam. Zoals ook het ADO Den Haag-stadion telkens wordt vernoemd naar zijn sponsor, eerst Kyocera en nu Cars Jeans.

 

Het is een ‘huis voor heel Den Haag’. Daar moet je als gemeentebestuur samen met alle betrokkenen een goede naam voor bedenken.
Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij)

 

Een woordvoerder van de wethouder bevestigt dat het ‘huidige college een gesponsorde naam niet langer uitsluit’. Er was al een bureau ingeschakeld dat over de naamgeving zou adviseren. Maar eerst moeten B en W een keuze maken ‘voor een gesponsorde of niet-gesponsorde naam’.

Tegelijk wordt samen met het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en de zaaldirectie een onderzoek gedaan naar sponsoring van het OCC. “Hierbij worden dus ook de mogelijkheden voor sponsoring van de naam bekeken,” aldus de woordvoerder.

Lastig   

Oud-wethouder Joris Wijsmuller, nu in de oppositie als fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, legt uit waarom hij destijds geen verkochte naam wilde en nu nog niet wil. “Het is een gebouw met verschillende gebruikers die verschillende sponsoren en sponsorstrategieën hebben. Het Nederlands Dans Theater (NDT) oriënteert zich bijvoorbeeld meer internationaal dan het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. Dat maakt het lastig om dan het hele gebouw aan één sponsor te koppelen.”

Daarnaast is er de principiële kwestie. Wijsmuller: “Het is een gebouw van de gemeente, een ‘huis voor heel Den Haag’, zoals de toekomstige gebruikers het eerder dit jaar omschreven. Daar moet je als gemeentebestuur samen met alle betrokkenen een goede naam voor bedenken.”

De oud-wethouder weet uiteraard dat de gesloopte Philipszaal en het Lucent Danstheater wel waren vernoemd naar sponsors. “Dat waren oorspronkelijk geen gemeentelijke gebouwen. Ze zijn door de gezelschappen zelf gesticht en die konden bovendien ieder hun eigen sponsor kiezen.”

De vier toekomstige gebruikers zijn spaarzaam met hun commentaar. Maar één van hen laat weten tegen een gesponsorde naam te zijn. “Als je als stad zo’n belangrijk gebouw neerzet, moet je de naam niet uit handen geven.”

Het college van B en W wil begin volgend jaar een besluit nemen over de verkoop van de naam. Afhankelijk daarvan wordt bepaald hoe de naamkeuze verder verloopt.

 

Standaardportret
Bekijk meer van