Coalitie staat weer volledig achter OCC en wethouder

De crisissfeer die twee weken geleden in de raad ontstond rond de bouw van het cultuurcentrum OCC is grotendeels geweken.

Door

Door Herman Rosenberg

Behalve van zijn eigen HSP en van D66 heeft wethouder Joris Wijsmuller (cultuur) nu ook weer de steun van VVD, PvdA en CDA. 

Dat bleek donderdagavond in een uitgestelde raadscommissievergadering over het kostbare project. “We krijgen een waanzinnig mooi cultuurcomplex dat ook ruimte biedt aan popmuziek,” zei CDA’er Rogier. “De stad heeft een mooi cultuurgebouw nodig en verdient dat ook,” bracht Jeltje van Nieuwenhoven namens de PvdA naar voren.

VVD’ster Michels beperkte zich tot een paar feitelijke vragen. Politiek gezien was dat een heel ander beeld dan twee weken geleden, toen deze drie partijen de kritische oppositie steunden, toen die voorstelde niet over het project te vergaderen. Wijsmuller was daar woedend over, maar de partijen vonden dat hij niet alle ruim driehonderd van tevoren ingediende vragen goed genoeg had beantwoord. Zoals uit de bovenstaande citaten blijkt, was de sfeer nu totaal anders.

‘Helemaal klaar’

De oppositie is onverminderd kritisch. “Wijsmuller staat aan het roer van een stuurloos schip in een zee vol leugens,” aldus Daniëlle de Winter (PVV). En Arjen Dubbelaar (Groep de Mos) was nog steeds ‘helemaal klaar’ met de wethouder. GroenLinks wil de bouw het liefste stilleggen, totdat de rekenkamer het project heeft onderzocht.

Eén hoofdpunt van kritiek en zorg, ook bij de coalitie, is dat de gemeente op de gebruikskosten van het OCC jaarlijks 2,1 miljoen moet toeleggen. Dit is een voorlopige raming en dat leidde tot de vrees, onder meer bij Pieter Grinswis (ChristenUnie), dat er nog meer tegenvallers komen. Maar Wijsmuller omschreef de raming als ‘realistisch’ en ‘niet opgesteld met een roze bril op’. Een externe deskundige bevestigde dat. Een aantal partijen vindt dat Wijsmuller veel te laat is gekomen met een overzicht van de exploitatie.   

Intussen blijven nog veel zaken onduidelijk. Zo is de welstandscommissie nog altijd niet akkoord gegaan met de uitvoering van de gevels. Evenmin is duidelijk of de concertzaal een beweegbare vloer krijgt. Wijsmuller zei dat hij vasthoudt aan een vloer die vlak gemaakt kan worden (bijvoorbeeld voor popconcerten), maar moest toegeven dat de ideale optie van de beweegbare vloer tot een ‘pluspakket’ behoort en dus extra geld kost. Hierover wordt nog overlegd met bouwer Cadanz.

Mogelijk komt het OCC volgende week opnieuw aan de orde in de laatste raadsvergadering van het jaar.  

Oudere impressie van het cultuurcomplex, die toont hoe de zalen zijn gesitueerd; rechts het Spuiplein (de omgeving klopt op deze tekening niet). | Artist’s impression: HFB        
 
Klik hier om een abonnement op DHC te nemen.

 

Standaardportret
Bekijk meer van