Wordt ‘The Maxima’ de nieuwe naam voor het OCC?

Of gaat het Cultuurcomplex ‘Dell’Arte’ heten?

Door

Door Herman Rosenberg

Over de uitwerking van het ontwerp van het toekomstige ‘cultuurpaleis’ op het Spuiplein wordt nog volop gediscussieerd met de bouwer. Het conflict over de al dan niet beweegbare vloer van de concertzaal is even in de ijskast gezet. Over de namen wordt nagedacht; één suggestie: The Maxima.

Dat blijkt uit de bouwrapportage over het vierde kwartaal van het vorige jaar, die deze week openbaar is geworden. Wethouder Joris Wijsmuller (HSP, cultuur) gaat hierin ook in op de ‘kerstcrisis’: het onverwacht stilleggen van de werkzaamheden door bouwer Cadanz. De oorzaak daarvan was dat de gemeente, het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en de toekomstige zaaldirectie op vele punten ‘uitwerkingen’ verlangden, die de bouwer nog niet kon bieden.

Tegelijkertijd verwacht de gemeente wel dat Cadanz hard doorwerkt, want het gebouw moet in juni 2020 klaar zijn. Onzeker geworden, gooide de aannemer het bijltje er op 21 december bij neer. Op 8 januari draaiden de betonmolens weer. Onduidelijk is welke toezeggingen Wijsmuller daarvoor heeft moeten doen.

Namen

Eén kwestie is in elk geval geparkeerd: die van de beweegbare vloer, zonder welke het moeilijk is de concertzaal voor popconcerten te gebruiken. De zaaldirectie DMC eist die voorziening daarom. Maar het is gezien de formulering in de rapportage zeer onzeker of de ideale vloer er komt: er wordt ‘onderzocht of het technisch en financieel mogelijk is (…) eventueel invulling te geven aan de wens van een beweegbare vloer’.

Officieel heeft het gebouw nog steeds Onderwijs en Cultuurcomplex (OCC), maat dat is een ‘werktitel’. Gemeente en gebruikers bezinnen zich sinds december op een echte naam. Er is een longlist. Daar staan onder meer de namen The Maxima, The Haven en Dell’Arte op. Uiteindelijk zullen namen worden getoetst bij ‘gebruikersgroepen’ en in de marketingsector. In april wordt een keuze gemaakt.

Moties

De geheimzinnigheid die het bouwproces omgeeft leidde donderdagavond in de gemeenteraad tot een interventie van de oppositie. SP’ster Aisha Akhiat diende met steun van de meeste oppositiepartijen en motie in met de oproep de raad meteen te infomeren als de conflicten weer eens de bouwput uitrijzen.

Dat voorstel haalde het niet, zodat Wijsmuller het kan houden bij zijn kwartaalrapportages. Groep De Mos stelde vervolgens voor de wethouder van dit dossier te halen en er een andere wethouder verantwoordelijk voor te maken. “Ik dacht dat de wethouder al eens vervangen was,” reageerde Wijsmuller, doelend op het feit dat het plan (‘Spuiforum’) aanvankelijk werd getrokken door de PvdA’er Marnix Norder.

Architect Peter Drijver protesteerde deze week bij de gemeente ook tegen de geheimzinnigheid. In afwijking van de wettelijke regels bleek een deel van de zoveelste zitting van de welstandscommissie over het OCC niet openbaar. Evenmin bleek het voor derden mogelijk de bouwtekeningen voor de commissievergadering in te zien. “Dat is in strijd met de welstandsverordening en de Woningwet,” aldus Drijver. De commissie komt opnieuw in actie als het definitieve ontwerp klaar is. Dat wordt verwacht in mei.

De ingangshal van het OCC aan de zijde van de Wijnhaven. | Artist’s impression: Cadanz/Jo Coenen/Patrick Fransen
Wilt u meer lezen over het OCC? Neem dan een abonnement op DHC.
Standaardportret
Bekijk meer van