Forse kritiek op dure woontorens Spuikwartier

Een deel van de gemeenteraad is nog steeds boos over het ‘verkwanselen’ van bijna negentig sociale huurwoningen die direct naast het theatercomplex OCC zouden worden gebouwd. Ook zijn er vragen over de toegankelijkheid van het OCC.

Door

“Ik vind dat de gemeente hier veel te snel is gezwicht voor de projectontwikkelaar,” zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Vlak voor de zomer stelde Bos met zijn collega’s Robert Barker (Partij voor de Dieren) en Martijn Balster (PvdA) 61 kritische vragen over de kwestie in het Spuikwartier. Die ligt zó gevoelig dat het college van B en W vijftien vragen niet in het openbaar wil beantwoorden.

Het beeld dat oprijst uit wat wel openbaar is, is dat ontwikkelaar Sonate, waarachter Delta Development uit Hoofddorp schuilgaat, de gemeente volledig in zijn greep heeft. Bos: “Begin dit jaar werd duidelijk dat de ondanks alle afspraken de 88 goedkope huurwoningen in de toren ‘Adagio’ er niet komen. Samen met PvdA en PvdD zeg ik dan: laat Sonate die woningen dan realiseren in de tweede toren, ‘Bolero’. Maar ook dat bleek niet te kunnen, ‘niet af te dwingen’ zoals wethouder Revis (VVD, ruimtelijke ordening, red) toegaf. Dat is niet goed voor de volkshuisvesting.”

Wel erg duur   

Uit nadere bestudering van de cijfers blijkt dat Sonate wel erg dure woningen wilde bouwen. Afgesproken was dat er 88 sociale huurwoningen zouden komen en dat daarvan 4488 vierkante meter tegen kostprijs werden aangeboden aan de corporaties. Dat bleken 54 woningen te zijn à 280.000 euro. De overige 34 zouden nog duurder worden.

 

Ik vind dat de gemeente veel te snel is gezwicht voor de projectontwikkelaar.
Peter Bos (Haagse Stadspartij)

 

Er was geen woningcorporatie bereid hier in te stappen. Daarna kwam Sonate terug bij de gemeente met de mededeling dat het woningen gewoon bij de commerciële ontwikkeling wilde voegen.

Het lijkt er bijna op alsof Sonate altijd al uit is geweest op deze uitkomst. Zo ver wil Peter Bos nog niet gaan. “Maar ik wil wel een nadere uitleg hebben van de wethouder.”

Volgens de officiële lezing van de gemeente zijn er andere redenen waarom het zo is gelopen. De bouwkosten van het project in het Spuikwartier zijn de afgelopen jaren met 22 procent gestegen, meldt Revis in de beantwoording. Daarnaast is de fundering van de toren Adagio extra duur, omdat daarvoor de oude parkeergarage Turfmarkt moet worden doorboord.

Erg lastig

De wethouder laat via zijn woordvoerder weten dat de gemeente er alles aan gelegen was om wel sociale huurwoningen in de torens rond het OCC te krijgen. “Feit blijft wel dat het erg lastig is om sociale woningen op te nemen in een complex bouwplan en dat de gemeente vastzat aan de contractuele afspraken. Met ontwikkelaar Sonate is overeengekomen om 4488 vierkante meter sociaal programma op te nemen in het bouwplan en om deze sociale woningen tegen kostprijs bij de corporaties aan te bieden. Dat is ook gebeurd.” Sonate/Delta Development verwijst naar de gemeente en zegt verder niets toe te voegen te hebben aan de verklaring van de wethouder.

 

Het is erg lastig is om sociale woningen op te nemen in een complex bouwplan.
Wethouder Boudewijn Revis (VVD)

 

De bouw van de woontorens is een project dat voor een deel gelijkloopt met het in aanbouw zijnde OCC. Het gaat om drie exemplaren: Adagio aan de Turfhaven (268 woningen), Bolero aan de Schedeldoekshaven (188 woningen) en Cantate, eveneens aan de Schedeldoekshaven (58 woningen en een hotel). Adagio en Bolero worden in deze periode in aanbouw genomen. Cantate volgt pas in de loop van 2021, na de opening van het OCC. Eerst moet dan het restant van het oude Lucent Danstheater worden gesloopt.

Toegankelijkheid OCC

Ook over het OCC zelf leven nog tal van vragen. De actiegroep SOS Den Haag stelde onlangs op zijn Facebookpagina de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een beperking aan de orde. De gemeente gaat uit van optimale voorzieningen en uiteindelijk een ITS-keurmerk (integrale toegankelijkheidsstandaard). Daartoe houdt een gespecialiseerd bureau, PBT Consult, de vinger aan de pols. Er is al een reeks rapportages verschenen waaruit telkens blijkt dat er nog vele verbeterpunten zijn.

“PBT heeft de plannen nu al zeven keer beoordeeld en nog voldoen ze niet aan de eisen,” zegt bouwkundige Joop ten Velden van SOS. Er zouden te weinig gehandicaptenparkeerplaatsen zijn, niet alle zalen zouden plekken voor rolstoelen hebben en de etages van het Koninklijk Conservatorium zouden voor rolstoelen onbereikbaar zijn.

[In dit stuk is op 6 september 2019 de passage over de aantallen woningen en vierkante meters ingrijpend gewijzigd op grond van een uitleg die wethouder Revis gaf in een raadscommissievergadering op 5 september 2019]   

 

PBT heeft de plannen nu al zeven keer beoordeeld en nog voldoen ze niet aan de eisen.
Joop ten Velden (bouwkundige)

 

SOS heeft overigens de laatste rapportages niet kunnen inzien, omdat de gemeente volhield die niet te kunnen verstrekken in verband met afspraken met bouwer Cadanz.

Verplichting

Volgens de woordvoerder van wethouder Revis ‘resten nu slechts enkele details die opgelost moeten worden’. “PBT Consult heeft daarom dit voorjaar aangegeven dat, wanneer Cadanz de laatste opmerkingen verwerkt, het ontwerp geschikt is voor het ITS-predicaat. Dat predicaat wordt uitgereikt nadat PBT het gebouw zelf heeft geïnspecteerd. Dat is in 2021. Bouwer Cadanz heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat het gebouw het ITS-predicaat krijgt en gaat dat ook doen.”

Wethouder Revis heeft er dus alle vertrouwen in. “Het hele gebouw gaat voldoen aan de ITS-normen, dus ook alle zalen en ook de verdiepingen van het Koninklijk Conservatorium,” aldus de woordvoerder, die er nog aan toevoegt dat zelfs in de kleedkamers van de dansers van het NDT voorzieningen komen voor mindervaliden. “Het NDT heeft momenteel geen mindervalide dansers, maar wie weet verandert dat in de toekomst. Het gebouw is er in ieder geval op voorbereid.”

De voortgang van de bouw van het OCC en de woontorens eromheen komt 5 september aan de orde in de raadscommissie ruimte.

Dit verhaal uit de krant van 5 september 2019 wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik dan hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u meer video’s zien? Neem dan een kijkje op ons YouTube-account.

 

Standaardportret
Bekijk meer van