Deel Vogelwijk is bakkerij Driessen zat

Victor Driessen was in 2014 nog de ‘Beste Bakker van Den Haag’, maar zijn zaak aan in de Vogelwijk zorgt volgens verschillende omwonenden voor overlast. Protesten hebben inmiddels de Raad van State bereikt.

Door

’s Nachts denderen bedrijfswagens door de chique Vogelwijk, terwijl de stank van gist de gemoederen op het zand nog meer verhit. Victor Driessen was in 2014 nog de ‘Beste Bakker van Den Haag’, maar zijn winkel/bakkerij aan de Mezenlaan (Vogelwijk) zorgt volgens enkele omwonenden voor overlast. Zes dagen per week.

Protesten hebben inmiddels de Raad van State bereikt. De Raad behandelde woensdag (27 februari) een hoger beroep van een van de wijkbewoners in deze kwestie, nadat de Haagse rechtbank eerder diens bezwaren had verworpen. Hij staat overigens niet alleen. De zitting bij de Raad werd opgevrolijkt door een aantal medestanders. Maar volgens een woordvoerder van de bakkerij heeft ook Victor Driessen een groot aantal supporters in de wijk.

“De winkel mag blijven, maar de bakkerij moet verdwijnen,” zo stelde de advocate van de bezwaarmaker. “Het gaat om de nachtelijke overlast van bedrijfswagens aan de kant van de Zwaluwlaan en de stank van gist aan de Mezenlaan.” Volgens het bedrijf gaat het maar om één wagen.

“Als de bakkerij moet sluiten, dan volgt er een faillissement. Dan staan er zeventien mensen op straat,” aldus de advocaat van Driessen. Hij wees de Raad ook op de maatschappelijke functie van de bakkerij in de wijk.

 

Als de bakkerij moet sluiten, dan volgt er een faillissement. Dan staan er zeventien mensen op straat
Advocaat van Victor Driessen

 

Maar de winkel mag van de omwonenden dus best blijven. Het gaat hen alleen om de bakkerij, die voor overlast zorgt. De bakkerij mag er volgens het geldende bestemmingsplan niet zijn. En ook niet volgens het voorgaande bestemmingsplan voor deze locatie. Dat is op zich al een vreemde situatie, omdat twee keer achter elkaar verbieden volgens het omgevingsrecht niet mag.

Reeks vergunningen

Driessen en de gemeente beroepen zich op een reeks vergunningen die de bakkerij in afwijking van de bestemmingsplannen toch toelaat. Maar over de uitleg van die vergunningen wordt getwist. Zo is er een vergunning verleend voor een magazijn. Daaruit moet volgens de advocaat van Driessen worden afgeleid dat dit een magazijn is ten behoeve van de bakkerij. En daarmee zou dan ook impliciet de bakkerij vergund zijn. De Raad van State mag die juridische puzzel nu gaan oplossen.

Driessen beroept zich ook op zogenoemd overgangsrecht. De bakkerij is al heel lang actief en zou ondanks strijd met het nu geldende bestemmingsplan door verjaring mogen blijven.

Maar volgens de advocate van de bezwaarmaker geldt bij een beroep op overgangsrecht een aantal eisen waaraan niet is voldaan. Het gebruik als bakkerij mag dan niet voor lange tijd zijn onderbroken. En dat is nu juist wel het geval. “Tussen 2001 en 2015 zijn er geen broden gebakken,” aldus de advocate. Na een faillissement en een doorstart van het bedrijf is de bakkerij fors uitgebreid met groot brood. “Toen is er een compleet nieuwe bakkerij gebouwd,” stelde de omwonende. Dat ontkent Driessen.

De Raad van State oordeelt over zes weken.

(Dit stuk is donderdag 28 februari 2019 aangepast)

Standaardportret
Bekijk meer van