‘Pootjebaden doen we liever in zee’

Deltacommissaris protesteert tegen wateroverlast.

Door

Door Dick van Rietschoten

Hij is als ‘Deltacommissaris’ belast met het droog houden van Nederland. Maar in zijn eigen achtertuin, of eigenlijk: kelder, is er wateroverlast. Wim Kuijken leidt in de Vogelwijk het bewonersprotest tegen het waterbeleid van de gemeente. Wat begon als een beschaafd debat, krijgt nu vinnige trekjes.   
 
“Tot een jaar of vijf geleden hadden we een droge kelder, maar daarna ging het mis. Vele duizenden euro’s hebben we sindsdien aan het waterdicht maken gespendeerd. En toch zag ik na stevige stortbuien telkens de muren weer vochtig worden.” Vogelwijk-bewoner Wim Kuijken werd er moedeloos van. Daarom zocht hij begin oktober contact met de ‘commissie grondwater’ van de wijkvereniging en stuurde hij een brief op poten naar de gemeente.

Zo kreeg de wijkcommissie, spreekbuis van tientallen bewoners die geregeld met een natte kelder kampen, er het afgelopen najaar opeens een ambassadeur en advocaat van naam bij. Want Wim Kuijken is niet zomaar een ‘verontruste bewoner van de Vogelwijk’, zoals hij zich in zijn brief voorstelde. Hij is al zeven jaar de nationale Deltacommissaris, die leidinggeeft aan het opstellen en uitvoeren van een nieuw, klimaatbestendig Deltaplan.

Duaal rioolsysteem

De commissie grondwater had in maart al een succesje geboekt. Drie onafhankelijke deskundigen tikten in een arbitragerapport de gemeente op de vingers. Bij het eerdere besluit om in de wijk een ‘duaal rioleringssysteem’ aan te leggen, was onvoldoende nagedacht over de consequenties. Daarmee schond het gemeentebestuur de beginselen van behoorlijk bestuur, aldus trio.

In het nieuwe systeem wordt het huishoudelijk afvalwater gescheiden van het regenwater. Al het hemelwater wordt via de straatputten opgevangen in een apart buizenstelsel, dat het water afvoert naar negen ondergrondse opvangbekkens. De ingreep had een onverwacht gevolg. Overal waar de infiltratiebassins verschenen, bleek de overlast van grondwater in de kelders van omliggende woningen toe te nemen. Daar komt nog bij dat het gemiddelde grondwaterpeil in de wijk de laatste jaren toch al was gestegen.

De gemeente besloot publicatie van het arbitragerapport alle infiltratiebassins tussen november en april (de natste periode van het jaar) af te sluiten. Het regenwater zou dan via ‘nooduitgangen’ in het regenriool rechtstreeks worden geloosd op de Haagse Beek. Aldus geschiedde. Maar het is nog niet genoeg, vindt de commissie grondwater en ook Wim Kuijken. In de brandbrief aan de gemeente riep hij op het duale rioolsysteem helemaal af te zweren. “Een overheid mag best erkennen dat er een verkeerde keuze is gemaakt en deze herstellen,” aldus Kuijken. “Het zou de gemeente Den Haag sieren.” Met klem wees hij daarbij ook op de zorgplicht die de gemeente jegens haar inwoners heeft op grond van de Waterwet.

Zere been

Maar de gemeente erkent niet dat de bekkens het probleem vormen, bleek uit een brief van wethouder Boudewijn Revis aan Kuijken. Vlakbij de opvangbassins is inderdaad na hevige regen een stijging van het grondwaterpeil te zien, erkent hij, maar dat is van korte duur en heeft geen effect op huizen verderop. Om de omwonenden toch tegemoet te komen, zijn de bassins nu tijdelijk afgesloten. De werkelijke oorzaak van grondwateroverlast is echter volgens de wethouder ‘de bouwkundige staat van de kelders’ die zo’n zeventig tot honderd jaar oud zijn. Ergo: de bewoners moeten hun kelders waterdicht laten maken.

Dat was tegen het zere been van Kuijken, die Revis per kerende post van repliek diende, waarmee de grondwaterkwestie ontaardde in een onaangenaam welles-nietesspel. Nogmaals laat Kuijken in zijn brief al zijn argumenten de revue passeren, waarna hij samenvat: ‘Ik wil graag dat de gemeente haar beleid inzake riolering en grondwater heroverweegt, juist met het oog op de in de toekomst verwachte heftiger neerslag. Ik adviseer u te investeren in voldoende áfvoer van hemelwater uit de wijk/de stad en het grondwater en de kelders van de bewoners niet verder te belasten. (…) Pootjebaden doen wij liever in zee.’ Wordt vervolgd.

Luchtfoto van de Vogelwijk, onderaan de De Savornin Lohmanlaan en in het midden de atletiekbaan van de Halo. | Foto: Collectie Haags Gemeentearchief/DSO 

Wim Kuijken. | Foto: PR

WatersoapWimKuijken.jpg 

Een abonnement op DHC? Klik dan hier.

Standaardportret
Bekijk meer van