Conflict over vertraging Amare; NDT en RO willen hun zalen hebben

Het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest willen duidelijkheid over de opening van cultuurgebouw Amare. Achter de schermen ruziet de gemeente met de aannemer over de oplevering.

Door

Wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) is in conflict geraakt met de bouwcombinatie Cadanz over de telkens weer uitgestelde oplevering van Amare. Daarover heeft hij de gemeenteraad donderdag in een besloten vergadering ingelicht. “De gemeente is de regie over het bouwproces kwijt,” zegt een bron op het stadhuis.

De onduidelijkheid vormde voor Henk van der Meulen, directeur van het Koninklijk Conservatorium (KC), aanleiding om de verhuizing van zijn instituut naar Amare uit te stellen tot zeker het einde van dit jaar. Maar het Nederlands Danstheater (NDT) en het Residentie Orkest (RO) houden in principe vast aan een verhuizing deze zomer. “Wij moeten uiterlijk in juni met het orkest kunnen repeteren in de concertzaal, zodat we er in september de eerste concerten kunnen geven,” stelt Sven Arne Tepl, artistiek directeur van het RO. “Hetzelfde geldt voor ons,” zegt Willemijn Maas, zakelijk directeur van het NDT. “Het moet gewoon kunnen, want de theaterzaal is klaar.”

‘Uiterlijk 1 juni naar binnen’

Jan Zoet, aanstaand directeur van Amare, is het volledig eens met zijn collega’s. “In september open, dat blijft de bedoeling. Mogelijk wordt dat een soort proefperiode, dat hangt ook nog af van de coronamaatregelen. Voor dat alles is het wel nodig dat wij uiterlijk 1 juni naar binnen kunnen. We moeten dat enorme gebouw in onze vingers krijgen. De kassa’s, de horeca, de beveiliging, noem maar op.” De directeuren hopen met Cadanz te kunnen regelen dat zij het gebouw in kunnen vóórdat het officieel is opgeleverd. Dat is ook de inzet van wethouder Mulder.

Amare had begin januari al opgeleverd moeten zijn. Daarna volgde uitstel tot 4 mei, maar Cadanz haalt ook dat niet. De bouwer wil zich volgens Mulder nu niet meer vastleggen op een datum; intussen heeft de gemeente geen van de uitstellen officieel geaccepteerd. Mogelijk wordt Cadanz in gebreke gesteld en moet het een boete betalen.

Conservatorium komt nog niet

Uit een mail die KC-directeur Van der Meulen afgelopen week aan alle studenten en medewerkers stuurde blijkt dat achter de schermen kennelijk 1 juli als opleverdatum is genoemd. Voor de Amare-directie, NDT en RO is dat al zeer krap, voor het KC is het onmogelijk om dan op 1 september het leerjaar te kunnen beginnen. Van de Meulen in zijn schrijven: ‘Na intensief overleg met alle direct betrokkenen binnen het KC, hebben wij moeten constateren dat als we ernaar streven al het komend collegejaar te starten in Amare, de noodzakelijke kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs niet kan worden gewaarborgd. Er moet voldoende tijd zijn om alle voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, voordat wij kunnen verhuizen en het onderwijs in al zijn facetten ongehinderd kan plaatsvinden’.

Impressie van de Conservatoriumzaal in Amare. | Cadanz 

De aankondiging van Van der Meulen is een klap voor de gemeente, omdat jarenlang is volgehouden dat, na alle eerdere crises rond het gebouw, Amare in september van dit jaar dan eindelijk volledig in gebruik zou worden genomen. Het bericht van het KC kwam bovendien als een complete verrassing. Tijdens de raadscommissievergadering van donderdag bracht Omroep West het naar buiten. “Het is een bouwsoap aan het worden,” reageerde Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP.

Voldongen feiten, oplopende kosten

Behalve voldongen feiten rond de oplevering, waarvoor Cadanz de gemeente telkens stelt, liggen er opnieuw meningsverschillen over kosten en over het niet openbaar toegankelijk worden van een zone (‘stadsbalkon’) achter het gebouw. Ook daarover is de raad vertrouwelijk geïnformeerd. De geheimhouding is volgens Mulder nodig om de ‘onderhandelingspositie’ van de gemeente niet te schaden.

De frustratie in de raad over alle onzekerheid is groot. De raadsleden hebben het gevoel constant achter de feiten aan te lopen, bleek in het openbare deel van de vergadering donderdagavond. Dat komt ook door de wijze van rapporteren van Mulder en zijn ambtenaren: per half jaar. Zodoende sprak de raadscommissie over de kwartalen 2 en 3 van het vorige jaar. Mulder zegde toe dat hij de raad, nu er alweer bijna een nieuw halfjaar is verstreken, sneller zal informeren.

Het andere heikele punt is het vooruitzicht zat de kosten verder gaan oplopen. En dat terwijl Cadanz in 2018 30 miljoen euro extra (de ‘packagedeal’) heeft gekregen. Daarmee zou alles opgelost zijn. “Is het nu niet een keer klaar?” vroeg Robert Barker van de Partij voor de dieren zich af. “Ik dacht dat we destijds een geen-gezeik-garantie hadden gekregen,” zei Lesley Arp van de SP. Ook Mulders eigen partij, de VVD, is kritisch. “Wat zijn dat dan voor een onvoorziene kosten?” vroeg fractievoorzitter Frans de Graaf.

Touwtrekken om ‘stadsbalkon’

Ten slotte is er ook nog de kwestie van het ‘stadsbalkon’. Dat is een verhoogde straat tussen het Amare-complex en twee nieuwe woontorens (‘Bolero’ en ‘Cantate’) aan de Schedeldoekshaven. Dit gebied zou openbaar worden, maar eerder meldde Mulder dat daarover nog ‘een afweging’ moet worden gemaakt. “Het is besteld en betaald, dus het moet openbaar worden,” zei Peter Bos van de HSP en de rest van de raad vindt dat ook. Duidelijk is dat ontwikkelaar Sonate wil dat het balkon een besloten gebied wordt.

Impressie van het openbare stadsbalkon met links Amare en rechts de woontoren ‘Bolero’.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos kwam dinsdag met het voorstel om Amare te verkopen, omdat het beheer en de exploitatie van vastgoed ‘geen kerntaak’ is van de gemeente. “Stel je voor wat Den Haag kan doen met de opbrengst voor de inwoners van onze stad,” zei fractievoorzitter Richard de Mos dinsdag, terwijl hij een bord ‘te koop’ aan de bouwschutting op het Spuiplein bevestigde. Volgens de partij zou het complex zo’n 220 miljoen euro kunnen opbrengen. Maar wethouder Mulder hielp De Mos partijgenoot Arjen Dubbelaar donderdag uit de droom. “Het is maatschappelijk vastgoed met een bescheiden rendement.” En dus niet erg aantrekkelijk voor beleggers. Donderdag komt Amare opnieuw aan de orde, maar dan in een plenaire raadsvergadering. Mogelijk besluit de raad dan tot het houden van een raadsenquête; vooral de oppositie is daar voorstander van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van