Conflict bij havenhoofd: vissers en surfers zitten elkaar in de weg

Het borrelt in de branding bij het Scheveningse surfstrand bij het havenhoofd. Beroepsvissers, sportvissers en surfers zitten elkaar in de weg. De gemeente zegt niet te kunnen ingrijpen.

Door

Een mooi stuk strand, zo op het eerste gezicht. Er zijn drie surfscholen gevestigd. Het zwarte basalt van het noordelijk havenhoofd contrasteert mooi met het witte schuim van de branding, die hier net iets heftiger is dan elders. Maar onder water is het niet pluis, zegt sportvisser en journalist Jan Hoedeman. “Er staan hier geregeld netten die je niet kunt zien. Dat is gevaarlijk voor de surfers en voor baders. Ik heb een filmpje gemaakt op een drukke zomerdag, waarop je goed kunt zien wat er mis is,” zegt hij, terwijl hij zijn telefoon pakt.

De beelden tonen een visser in een klein bootje, die een langwerpig net uit het water omhoogtrekt. Vlakbij zijn kinderen aan het spelen. Hoedeman: “Dit is vragen om ongelukken. Maar de gemeente doet niets.” De netten zijn ook hinderlijk voor de sportvissers; hun lijnen kunnen erin vast komen te zitten.

 

 

Voor de veiligheid van mens en dier zijn er nu maatregelen nodig, voordat het badseizoen begint.
Robin Smit (raadslid Partij voor de Dieren)

 

Wat is hier precies aan de hand in dat drukke hoekje boven de haven? Het is wegens een bepaalde stroming populair bij de zogeheten ‘staandwantvissers’. De zeebaarzen worden als het ware per straalstroom richting netten gestuwd. De vissers hebben het recht hier netten uit te zetten. “Het is een belangrijk visgebied,” zegt Rens Cramer, die als woordvoerder optreedt van de twee vissers die hier geregeld actief zijn. “Wij strijden voor iedere meter visgrond, want onze belangen worden aan alle kanten bedreigd. Onder meer door de bouw van windmolenparken. Er zijn ook andere belangen, ja. Maar waarom zouden die moeten prevaleren boven de onze? Dan moeten ze maar ergens anders gaan surfen en hengelen.”

Havenhoofd is beste plek

Hans van den Broek van surfschool The Shore is het hier pertinent mee oneens. “Dit is de enige plek, tot golfbreker 42, waar we mogen surfen. Het is ook de beste plek, door het havenhoofd en het extra afgezette zand. Dat zorgt voor een sterkere branding. Dit is dus een druk recreatiegebied en daar passen vaste netten niet bij. Er zijn al ongelukken gebeurd. De gemeente moet de veiligheid waarborgen, maar doet niets. Kennelijk moet er eerst echt iets heel erg fout gaan.”

Surfers bij het havenhoofd, waarop sportvissers te zien zijn. | Foto: Den Haag Marketing

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad voegt daar nog het dierenwelzijn aan toe. Raadslid Robin Smit diende daarom in augustus 2019 een voorstel in om de staandwantvisserij in de Haagse kustwateren te verbieden. “Het is gewoon gevaarlijk,” licht Smit toe.

“En er zijn ongelukken gebeurd met surfers die in de netten vast komen te zitten. De netten veroorzaken ook onnodig dierenleed. Vorig jaar is er nog een bruinvis in verstrikt geraakt en overleden. Voor de veiligheid van mens en dier zijn er nu maatregelen nodig, voordat het badseizoen begint.” Smit wil dat de gemeente een verbod opneemt in de algemene plaatselijke verordening.

Maar dat zit er nog even niet in. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, Scheveningen) wil niet echt optreden. Hij hoopte eerder dat er nog een soort vergelijk te bereiken viel. In overleg met de raad gaf hij daarom eind 2018 opdracht een mediation te laten uitvoeren. Daaruit kwam vorig jaar een ‘unaniem advies’ om het vissen met de vaste netten te verbieden. Maar de twee vissers willen dan wel uitgekocht worden. Revis was niet blij met deze uitkomst. Die bood namelijk ‘geen antwoord op de gestelde vraag’, meldde hij de raad. De opdracht was: kom tot onderlinge werkafspraken.

‘Onmogelijke opgave’

Volgens de wethouder plaatst de uitslag van de mediation hem voor een ‘onmogelijke opgave’. Een verbod is volgens hem ‘strijdig met hogere regelgeving’ (van het rijk) die bepaalt dat staandwantvisserij is toegestaan. Kortom, Revis houdt vol dat de partijen er onderling uit moeten zien te komen. Hij stelt voor een ‘regiegroep’ op te tuigen waarin ook gemeentelijke diensten zitting hebben en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Dit gezelschap moet een plan van aanpak ‘waterveiligheid kustgebied noordelijk havenhoofd’ opstellen.

 

Wat Revis doet, is pappen en nat houden. Zeg maar een variant op zoals het voorheen ging met de vreugdevuren.
Jan Hoedeman (sportvisser en journalist)

 

Verder willen wethouder en college niet gaan. In feite wijzen zij dus zowel de uitkomst van de mediation af, als het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Dus is er voorlopig nog geen einde aan de vistwist in zicht. Die komt op donderdag 19 maart aan de orde in de raadscommissie leefomgeving. Robin Smit hoopt dan nog iets te redden van zijn voorstel. “Ik ben het aan het aanpassen. Het dierenleed gaat eruit, hoewel dat voor ons wel een belangrijke overweging blijft. Ik spits het voorstel nu toe op de veiligheid. Ik heb juridisch advies ingewonnen en dat luidt dat de gemeente wél kan optreden in de kustwateren. Dus stuur ik nu aan op een verbod op het staandwantvissen direct onder de kust.”

Boos

Jan Hoedeman maakt zich intussen boos. “Wat Revis doet, is pappen en nat houden. Zeg maar een variant op zoals het voorheen ging met de vreugdevuren. De gemeente schuift haar verantwoordelijkheid af. Ik heb navraag gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken. De directie Visserij stelt dat er tot op het strand mag worden gevist, tenzij de openbare orde in het geding komt. Dan moet de gemeente optreden. Nou, dat is precies wat hier aan de hand is.”

Hoofdredacteur Herman Rosenberg biedt u dit artikel uit de krant van 12 maart gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal (DHC) bij een van de verkooppunten of neem nu een (proef)abonnement. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro. 

Standaardportret
Bekijk meer van