Commentaar: ‘Kandidatuur Van Meijeren getuigt van minachting gemeentepolitiek’

Oude en nieuwe avonturiers verschijnen op de Haagse kieslijsten. De vraag is wat de stad daar mee opschiet.

Door

DE VERKIEZINGSKOORTS krijgt Den Haag langzaam in zijn greep. Zie bijvoorbeeld de ludieke actie van de VVD, die tijdelijk het ANWB-terrein annexeerde (hoort officieel bij Wassenaar), om te protesteren tegen te grote nieuwbouw aldaar. Goed om even te noteren: toen het CDA vorig jaar voorstelde een echte grenswijziging aanhangig te maken, wees VVD-wethouder Anne Mulder dat af. Raar om dan nu met een bord ‘Den Haag’ op de Wassenaarseweg te gaan staan.

MINDER LUDIEK wordt het bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Voorman ‘Ries’ besloot twee buitenstaanders zijn smaldeel binnen te loodsen: oud-VVD-minister Rita Verdonk en oud-PvdA-wethouder Constant Martini. Verdonk is vooral bekend van het spoor van politieke ruzies dat zij trok, en niet om haar betrokkenheid bij het echte Den Haag. De Mos schoffeert met haar kandidatuur dus niet alleen de stad en leden van zijn eigen fractie, hij neemt ook nog eens een groot risico.

DAN MARTINI. Je zou zeggen: als je vele jaren wethouder bent geweest voor de PvdA en ook nog eens gold als spin in het politieke web, dan is het nu toch wel mooi geweest. Dan ga je niet op je 72ste nog eens een tweede politiek leven beginnen onder de banier van een partij die in veel opzichten een vijand is van de sociaaldemocratie. Los daarvan is er nog het ongebruikelijke feit dat Verdonk en hij bij voorbaat al als toekomstige wethouders worden gepositioneerd.

MAAR NAAST OUDE zijn er ook nieuwe avonturiers. Forum voor Democratie (FvD) doet opeens lokaal mee. Er is geen programma en er zijn weinig kandidaten. Lijsttrekker is het omstreden Kamerlid Gideon van Meijeren, die oproept tot sabotage van de coronamaatregelen. Behalve Kamerlid is hij ook nog lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Gevraagd naar hoe hij dit allemaal denkt te gaan combineren, antwoordde Van Meijeren luchtig dat de driewekelijkse raadsvergadering er nog wel bij paste in zijn agenda. Dat je stukken moet lezen, dat er talloze commissievergaderingen zijn, is kennelijk niet tot hem doorgedrongen.

DE KANDIDATUUR van Van Meijeren getuigt van minachting voor de gemeentepolitiek. Maar de kiezer is niet gek, blijkt uit de eerste peiling: geen zetels voor FvD. De Mos staat op één zetel winst, aanzienlijk minder dan waarop hij had gehoopt.

HERMAN ROSENBERG

Standaardportret
Bekijk meer van