Aparte directeur voor revitalisering Den Haag Zuidwest

Oud-provinciebestuurder en ondernemer Chris Schaapman wordt directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest.

Door

Hij treedt op 1 januari aan in deze nieuwe functie. Volgens de gemeente is zijn voornaamste taak ‘het samenbrengen en in beweging brengen van mensen en partijen, en het aanjagen van de samenwerking tussen alle betrokkenen in Zuidwest zodat ze gezamenlijk werken om van Zuidwest weer een goede plek te maken om te leven en de bewoners perspectief te bieden’.

Schaapman wordt een belangrijke schakel tussen bewoners, gemeente, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Die partijen zijn betrokken bij de grootschalige vernieuwing van de wijken ‘achter’ het Zuiderpark. Er worden duizenden woningen gerenoveerd, maar ook gesloopt, en er komen tienduizend nieuwe huizen bij. Daarnaast moet er veel gebeuren op het gebied van onderwijs, veiligheid, gezondheid, participatie, werk, en economie. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘campus Zuidwest’, een leer- en innovatienetwerk waarmee onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten en banen worden gecreëerd.

Taak is complex

Schaapman is zich bewust van de complexiteit van zijn taak. “De opgaven in Zuidwest zijn groot,” zegt hij. “Een vijfde van de bewoners leeft in armoede, 15 procent zit in de bijstand, mensen leven hier gemiddeld tien korter in goede gezondheid dan andere Hagenaars. Gelukkig willen veel bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid daar samen wat aan doen. Al die partijen verbinden en samen met al die mensen zorgen voor goede resultaten, daar zit mijn kracht en energie. En dat zal soms best ingewikkeld zijn of tijd kosten, maar ik geef niet snel op. Ik ben pas tevreden als de bewoners van Zuidwest het verschil ervaren.”

Burgemeester Jan van Zanen is blij met de benoeming van Schaapman. “Chris staat tussen de mensen en weet partijen mee te krijgen. Hij kent de stad en de wijk, heeft ervaring met de grootstedelijke problemen en weet bovendien hoe de gemeente werkt. Ik hoop dat hij ervoor kan zorgen dat alle partners en betrokkenen in Zuidwest samen slagvaardig en doelgericht, maar ook zeker met plezier flinke stappen zullen zetten voor de huidige en toekomstige bewoners van Zuidwest,” aldus de burgemeester in een donderdag (8 december) verschenen persbericht.

Alliantieraad Zuidwest

Schaapman is benoemd door de gemeente, maar werkt in opdracht van de Alliantieraad Zuidwest, een breed verband van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de overheid en andere partners. Deze heeft de Brede Aanpak Zuidwest opgesteld. Eén van de speerpunten is het bieden van perspectief aan de jeugd. Ook bevat de aanpak een top tien met de meest urgente maatregelen. Dat zijn onder meer het verbeteren van het onderwijs, de stichting van ontmoetingsplekken (de buurthuizen zijn eerder wegbezuinigd), de aanpak van onveiligheid en het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.

Chris Schaapman is directeur van Kerk & Co, een adviesbureau voor de herbestemming van kerkgebouwen. Hij bekleedde en bekleedt vele bestuursfuncties, onder meer die van het voorzitterschap van het bestuur van Muzee Scheveningen en van De Haven, een opvangorganisatie voor prostituees. Hij is directeur-bestuurder geweest van een woningcorporatie in Haarlem. Van 2007 tot 2017 was hij lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de ChristenUnie. Schaapman, die bedrijfskunde studeerde in Groningen, woont 29 jaar in Den Haag.

 

Standaardportret
Bekijk meer van