Ad van Nieuwpoort, predikant: ‘Het is mijn uitdaging om opnieuw iederéén te inspireren’

Ook predikant Ad van Nieuwpoort verlangt naar de tijd ‘dat we geen mensen meer hoeven tellen’. Hij schreef het boek ‘Leven! zonder oplossing’, gebaseerd op het verhaal van Job, die alles verliest maar toch overeind blijft.

Door

De afspraak is op een doordeweekse middag; de foto wordt gemaakt in een lege kerk, die overigens op zondagen ook niet veel voller mag zijn. Tien mensen slechts kunnen de wekelijkse dienst van predikant Ad van Nieuwpoort (54) bijwonen. Dat vindt hij ongelooflijk spijtig, hij mist de energie die het contact met een volle kerk hem geeft. “Ik verlang naar de tijd dat we geen mensen meer hoeven tellen.”

Aangetreden in september vorig jaar heeft hij vanwege corona zijn ‘huis’, de Duinzichtkerk (Van Hogenhoucklaan, Benoordenhout), nog niet met gevulde rijen mogen meemaken. Vanuit de kerk gaan we via een smalle gang – met dol lege kapstokken – op weg naar de pastorie waar hij met vrouw en dochter woont. “Deze ervaring drukt ons wel met de neus op de feiten. Corona is een spaak in het wiel van de zogenaamde vooruitgang. Het leven is niet het maakbare festijn dat de etalages van sociale media ons voorspiegelen. Leven brengt mislukken en falen met zich mee, de mens heeft zich onontkoombaar vroeg of laat te verhouden tot zwaarte.”

Job

Geïnspireerd door de coronacrisis schreef hij ‘Leven! zonder oplossing’, gebaseerd op het verhaal van Job, die alles verliest maar toch overeind blijft. “In mijn boek belicht ik dat we, hoe succesvol we ook zijn, het steeds moeilijker vinden om onze onmiskenbare kwetsbaarheid onder ogen te zien. En dat we ons soms geen raad weten met het leven.”

 

Kritische vragen brengen ons verder.
Ad van Nieuwpoort

 

De troost, inspiratie en reflectie die Bijbelverhalen hem bieden, deelt Van Nieuwpoort graag met zo veel mogelijk mensen. Aan de vele meters (theologische) boekwerken in zijn spreek- en studeerkamer is te zien waarom het woord ‘taal’ in alle interviews steeds weer opduikt en waarom hij een grote bijbel opengeslagen voor in de kerk plaatste. Hij hóúdt van taal, bestudeert graag oude Griekse en Hebreeuwse geschriften. Enthousiast wijst hij naar het woord dat in grote Hebreeuwse letters aan de muur hangt: ‘dabar’. “Dabar is een woord dat we in het Nederlands niet kennen. Het is onvertaalbaar, omdat het zowel woord als daad betekent. In één woord is de kern van het verhaal gevangen: woorden die niet gepaard gaan met daden zijn niets. Voor naakte daden zonder verantwoording geldt hetzelfde.”

Naast de exegese en het zoeken naar de actuele betekenis van de Bijbelverhalen staan hem daarom vele activiteiten voor ogen. Voor de wijk, zijn gemeente – ‘pastoraat,’ zegt hij bijna liefkozend – maar ook in wijder verband. Hij gebruikt vaker het woord ‘huis’ dan ‘kerk’, omdat hij zich vanuit zijn ‘huis’ niet louter en exclusief wenst te richten op de traditionele kerkgangers van het instituut, maar tevens heel graag met andersdenkenden en ongelovigen van gedachten wil wisselen. “Het liefst wil ik het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen opheffen.”

Horecavergunning

“Kritische vragen brengen ons verder. Dit gebouw is in de jaren dertig gebouwd, de Duinzichtkerk is al ruim tachtig jaar een baken in de wijk. We willen een kerk voor het Benoordenhout en de Archipel zijn en tegelijkertijd een rol van betekenis vervullen voor de hele stad Den Haag. Een centraal huis van reflectie zoals De Balie, De Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en vergelijkbare centra in Amsterdam rondom filosofie en literatuur om met elkaar na te denken over de toekomst van onze samenleving. Opdat mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen, zich hier welkom weten om gezamenlijk na te denken. Niet meelopers maar vragenstellers brengen vernieuwing. Je louter met het bekende omgeven, leidt tot stilstand.”

 

De universele kracht en diepte van Bijbelse literatuur biedt inspiratie voor wie daarvoor wil openstaan.
Ad van Nieuwpoort

 

Er is al een plan gemaakt voor de verbouwing van de Duinzichtkerk – een horecavergunning is al binnen – om onder meer ‘diners pensants’ te kunnen houden. Dat de toekomst in een andere dan tot nu toe aangenomen vorm zal moeten worden gegoten, benadrukt Covid-19 eens te meer. “Onze samenleving heeft een nieuw paradigma nodig, het oude systeem loopt vast. We hunkeren allen naar ontmoetingen, maar wie alleen maar bevestiging zoekt in een ander, heeft geen ontmoeting. Die ander is dus ook de vreemdeling over wie we heel problematisch zijn gaan spreken. We hebben juist anderen uit andere contexten nodig om onszelf te ontdekken en te verrijken. Om mens te worden. Ook in de Bijbelse verhalen gaat het steeds om de vraag: wat heeft een mens nodig om optimaal mens te kunnen worden?”

Uitdaging

Van Nieuwpoort was predikant aan de Amsterdamse Zuidas, in Bloemendaal en nu in het Haagse Benoordenhout. Zeer bevoorrechte plaatsen. “De kerk wordt meestal geassocieerd met kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving. En voor deze mensen heeft de kerk inderdaad een belangrijke opdracht. Ik ben dan ook heel trots op wat STEK hier in naam van onze diaconie met ruim duizend vrijwilligers doet. Maar de kerk is de afgelopen decennia veel hoogopgeleiden, ondernemers en beslissers kwijtgeraakt omdat er voor hen geen plek en aandacht waren. Ik vind dat de kerk daar een steek heeft laten vallen: zij moet er ook voor deze mensen en hun vragen zijn. Het is mijn uitdaging om opnieuw iederéén te inspireren. De universele kracht en diepte van Bijbelse literatuur biedt inspiratie voor wie daarvoor wil openstaan.”

Hoe geïnspireerd hij zelf ook is, de cadans van iedere zondag een nieuw verhaal dat aanhaakt bij de actualiteit hakt er weleens in. “Hoe moet ik de relevantie van dit Bijbelverhaal voor het leven van nu voor het voetlicht brengen, vraag ik me soms af na een week studeren op oude teksten: er zijn zaterdagen dat ik niet te genieten ben. Het gaat niet vanzelf, maar als het lukt en de mensen raken geïnspireerd en net als ik getroost, dan kan mijn week niet meer stuk.”

Even is het stil, dan hervat hij krachtig: “Ik hoop op een vruchtbare relatie met de stad en ik hoop vurig dat velen dit huis hier vinden om af en toe uit de waan van de dag opgetild te worden.”

Hierboven staan enkele fragmenten uit het interview dat Vera de Jonckheere had met Ad van Nieuwpoort. Wilt u het volledige gesprek lezen? Koop dan de krant DHC van donderdag 11 februari 2021 bij een van de verkooppunten. Als gevolg van de corona-maatregelen zijn niet alle verkooppunten geopend. Wilt u een exemplaar van de krant van 11/2 ontvangen? U kunt dan  uw verzoek ook mailen naar info@denhaagcentraal.net. Bent u geïnteresseerd in een (proef)abonnement? Klik dan hier

Standaardportret
Bekijk meer van