Restauratie Orgel Nieuwe Kerk: de beschilderde luiken zijn terug

Het is een klus, de restauratie van het orgel van de Nieuwe Kerk in Den Haag, maar het werk vordert gestaag. Deze week zijn de grote beschilderde luiken, na opgeknapt te zijn, teruggeplaatst.

Door

Bij de bouw van de Nieuwe Kerk aan het Spui in de Gouden Eeuw, een gezamenlijk project van de stad en van Holland, werden kosten noch moeite gespaard. Uiteraard moest het revolutionaire gebouw met zijn ‘zwevende’ kap worden voorzien van een groot orgel.

Het zou tot begin achttiende eeuw duren voordat het zo ver was. De Amsterdams-Haagse bouwer Johannes Duyschot leverde toen een groot instrument met drie klavieren en 2250 pijpen. Het oog wilde ook wat, zeker in die tijd. Daarom beschilderde Theodorus van der Schuer de orgelluiken met bijbelse taferelen.

Orgel Nieuwe Kerk raakte in verval

In de loop der jaren raakte het orgel in verval, al kon er nog wel op worden gespeeld. Vorig jaar begon met steun van fondsen, het rijk en particulieren de restauratie. De technische kant wordt aangepakt, maar ook de monumentale ‘kas’.

Restaurator Leonoor Speldekamp nam de kleurrijke luiken onderhanden. De schilderingen van onder meer Zacharias die met stomheid wordt geslagen zijn nu weer goed te zien. “De restauratie van het muziekinstrument is ook in volle gang, momenteel zijn de orgelmakers van de firma Reil bezig met het intoneren van de orgelpijpen,” zegt Jitske Zitman, secretaris van de Stichting Nieuwe Kerk.

Er is nog één ton nodig

Het hele restauratieproject kost vijf ton. “We hebben nog één ton nodig. Donaties zijn daarom van harte welkom,” aldus Zitman. Eén van de laatste projecten die op het programma staat is het beweegbaar maken van het glazen scherm dat voor het orgel hangt.

Dit is aangebracht om de akoestiek van de kerk geschikt te maken voor kamer- en koormuziek, maar heeft als nadeel dat het en obstakel vormt voor het geluid van het orgel. Als het scherm beweegbaar is gemaakt, is de kerk ook weer optimaal te gebruiken voor orgelconcerten.

Informatie

Donaties kunnen worden overgemaakt op de IBAN van Nieuwe Kerk: NL55 ABNA 0467 262 926 o.v.v. ‘orgelfonds’. Meer informatie over de restauratie: www.nieuwekerkaanhetspui.nl

 

Standaardportret
Bekijk meer van