Raadsonderzoek naar problematische bouw cultuurcentrum Amare

De Haagse gemeenteraad stelt een onderzoek (enquête) in naar de moeizame bouw van cultuurtempel Amare. Daartoe is donderdagavond besloten.

Door

De coalitiepartijen VVD, D66, PvdA, CDA en GroenLinks kwamen donderdagmiddag in de raadsvergadering met een eigen voorstel (motie) tot een onderzoek. Dat gaat minder ver dan een vergelijkbare motie van de verzamelde oppositie. De coalitie houdt namelijk expliciet de mogelijkheid open dat na het vereiste ‘vooronderzoek’ wordt gekeken ‘wat het juiste instrument is’ om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit voorbehoud stond niet in de motie van de oppositie. Bij de stemmingen, donderdagavond, kreeg het voorstel van de coalitie de unanieme steun van de raad.

De gang van zaken was het gevolg van een discussie binnen de coalitie. De PvdA en GroenLinks neigden er beide naar het al oudere oppositievoorstel voor een raadsenquête te steunen. Dat had gezichtsverlies betekend voor de coalitie in het algemeen en wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) in het bijzonder.  Daarom nam de VVD het voortouw voor de eigen motie. De indiener van de oppositiemotie, Robert Barker (Partij voor de Dieren) noemde na de vergadering het optreden van de coalitie ‘kinderachtig’. “Ze hadden ook aan mij kunnen vragen onze tekst aan te passen.”

De raad nam ook een voorstel van de SP aan om de verslagen van de coalitieonderhandelingen uit 2018 openbaar te maken. Dan kan worden gekeken wat er toen bekend was over een later gesloten ‘packagedeal’, waarbij bouwer Cadanz opeens 31 miljoen euro meer kreeg dan eerder door de raad was goedgekeurd. Als dat bij de onderhandelingen inderdaad bekend was, hebben Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks zich toen schuldig gemaakt aan een ‘politieke doodzonde’ door dit niet in hun coalitieakkoord te melden. En het dus voor de rest van de raad  verborgen te houden. Dat vindt althans SP-fractievoorzitter Lesley Arp. Niet lang na het aantreden van dat college van B en W presenteerde VVD-wethouder Revis bij verrassing de packagedeal.

Algemeen onbehagen

De achtergrond van de donderdagavond aangenomen moties is het algemene onbehagen over het project Amare, samen te vatten als: te laat en te duur. Daar komen integriteitsproblemen bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) bij. Een enquête biedt ook de mogelijkheid om de oud-wethouders Joris Wijsmuller (HSP), Boudewijn Revis (VVD) en Marnix Norder (PvdA) onder ede aan de tand te voelen. Ook de tot nu toe niet onderzochte aanbesteding kan dan tegen het licht worden gehouden. Volgens de stichting SOS Den Haag is daarbij de Aanbestedingswet omzeild.

Wethouder Mulder lijkt schoon schip te willen te maken. In tegenstelling tot zijn voorganger Revis, maakt hij veel werk van het tussentijds informeren van de raad bij nieuwe ontwikkelingen. Bovendien kwam hij vrijdag (19 maart) met een voortgangsbericht over de reorganisatie van DSO en een nieuwe aanpak van grote projecten. Er volgt nog nader onderzoek naar ‘oorzaken van overschrijdingen, wijze van budgetbeheersing, de totstandkoming van ramingen en het verloop van het besluitvormingsproces’. Daarnaast ligt er het rapport van de Rekenkamer over Amare, waarvan de aanbevelingen worden overgenomen.

Achter de schermen

Intussen stapelen de problemen zich op bij de bouw van het cultuurcomplex. Achter de schermen ruziet de gemeente met bouwcombinatie Cadanz (onder meer VolkerWessels) over de uitgestelde oplevering van het complex en, toch weer, extra kosten. De onduidelijkheid vormde voor Henk van der Meulen, directeur van het Koninklijk Conservatorium (KC), aanleiding om de verhuizing van zijn instituut naar Amare uit te stellen tot zeker het einde van dit jaar. Maar het Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest (RO) en de toekomstige Amare-directie (DMC) houden in principe vast aan een verhuizing deze zomer.

Donderdag ondernamen de gezelschappen, DMC en KC nog een opmerkelijke stap. Via de digitale inspraakmicrofoon vroeg artistiek directeur Sven Arne Tepl (RO) mede namens de anderen om een ‘rectificatie’ van het rekenkamerrapport. Daarin staat dat de kosten mede opliepen door extra eisen van de toekomstige gebruikers. Niks extra eisen, betoogde Tepl. “Wij hebben ingegrepen toen de aannemer ongewenste keuzes dreigde te maken. Daardoor is het een beter gebouw geworden.” Ook dit is een kwestie waarover de raadsenquête meer duidelijkheid kan bieden.

[Dit stuk is op 25-3-2021, 21.29 uur, aangevuld met informatie over de uitkomst van de avondvergadering van de gemeenteraad.]

 

Standaardportret
Bekijk meer van