Negen ton noodsteun voor Amare en Nieuwe Kerk

Cultuurcentrum Amare krijgt het komende jaar negen ton extra van de gemeente om de financiële nood te lenigen.

Door

Dat heeft het college van B en W dinsdag besloten. Een fiat van de gemeenteraad is niet nodig gezien de beperkte omvang van het bedrag en het officieel eenmalige karakter ervan. ‘Maar het college vindt het raadzaam om dit besluit aan de raad voor te leggen, gelet op de unieke situatie, het belang van dit dossier en het verzoek van uw raad om dat te doen,’ schrijft wethouder Saskia Bruines in het raadsvoorstel. De raad heeft bovendien op 29 november in een van de vele commissievergaderingen over Amare verzocht om een voorstel van B en W. De negen ton komt bovenop de bestaande jaarlijks subsidie van 6,8 miljoen euro.

Amare heeft te maken met tegenvallers. Niet qua bezoekcijfers, maar wel ten opzichte van eerdere ramingen. De personeelskosten zijn hoger omdat in het gecompliceerde complex met veel gebruikers meer beveiligers nodig zijn dan verwacht. Verder zijn de kosten van energie en schoonmaak hoger dan geraamd. Daarvoor krijgt Amare er zeven ton bij.

Nieuwe Kerk

Daarnaast stelt de gemeente twee ton beschikbaar voor de programmering van de Nieuwe Kerk, die dienst doet als ‘kleine zaal’ van Amare. Door de financiële problemen dreigde Amare de handen van de kerk te moeten aftrekken, waardoor veel kleinere orkesten en koren er niet meer terecht zouden kunnen. Het leidde tot verschillende brandbrieven uit de sector.

Bruines weet zich bij haar voorstel gesteund door een rapport van bureau Berenschot dat becijferde dat Amare werkelijk geld tekortkomt, ook in vergelijking met andere podia in het land. De problemen voor 2024 mogen dan nu zijn opgelost, voor de jaren daarna zijn nieuwe besluiten nodig en lijkt het onvermijdelijk dat de structurele subsidie van Amare omhoog gaat. Dat geldt ook voor het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater, die vanaf 2025 meer geld nodig hebben door gestegen kosten, hebben ze laten weten. Maar zij worden gefinancierd via het medio volgend jaar vast te stellen Kunstenplan 2025-2028. De subsidie van Amare daarentegen vormt een vaste begrotingspost. De gemeenteraad bespreekt de nieuwe voorstellen van Bruines volgende week.

Standaardportret
Bekijk meer van