Die Haghe-prijs voor boek Haagse armenzorg

Historicus Jurjen Vis heeft de Die Haghe-prijs gewonnen met zijn studie naar vijf eeuwen armenzorg in Den Haag. ‘Een indrukwekkend standaardwerk’.

Door

De tweejaarlijkse publicatieprijs van de geschiedkundige vereniging Die Haghe is toegekend aan historicus Jurjen Vis voor zijn studie over de Haagse armenzorg door de eeuwen heen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van vijfduizend euro.

Met zijn boek ‘Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag’ heeft Vis een ‘indrukwekkend standaardwerk’ afgeleverd, aldus juryvoorzitter van de Die Haghe-prijs en gemeentearchivaris Ellen van der Waerden donderdagmiddag (1 november) in de Glazen Zaal van de synagoge aan de Prinsessegracht.

De feitelijke uitreiking werd verricht door prof. Herman Pleij, die ook optrad als feestredenaar.

Hij kwam onder meer met de observatie dat de op eenvoud gestelde Nederlandse volksaard zich weerspiegelt in de afwezigheid van monumentale ingangen bij overheidsgebouwen in Den Haag. “Kijk naar het Binnenhof. Dan zie je een heleboel deuren en deurtjes, maar geen hoofdingang.” Pleij sloot af met een oproep voor de lokale geschiedbeoefening: “Markeer de plekken, bestudeer de geschiedenis en vertel de verhalen.”

Historicus Vis onderzocht hervormde diaconie

Auteur Vis zelf achtte zich als Amsterdammer kansloos in de strijd om een Haagse prijs. “Ik ben verrast en ik vind het fantastisch dat ik deze zeer aantrekkelijke prijs heb gewonnen.”

 

Kijk naar het Binnenhof. Dan zie je een heleboel deuren en deurtjes, maar geen hoofdingang.
Herman Pleij (professor)

 

Vis’ studie belicht vooral de in 1572 begonnen hervormde diaconie, maar ook de (katholieke) armenzorg van voor die tijd. Tot ver in de negentiende eeuw was de armenzorg een volledig kerkelijke aangelegenheid.

Hollands Spoor en George Maduro

Er waren twee andere genomineerden. Koos Havelaar van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed schreef het boek ‘Hollands Spoor, een koninklijk treinstation’. Juryvoorzitter Van der Waerden prees onder meer de wijze waarop Havelaar de originele bouwtekeningen boven water heeft gehaald.

De derde kanshebber was Kathleen Brandt-Carey met haar boek ‘Ridder zonder vrees of blaam’ dat gaat over het leven van George Maduro (1916-1945). Zij deed hiervoor onderzoek in Nederland, Duitsland (Dachau) en de Verenigde Staten, en op Curaçao.

Die Haghe-prijs opgewaardeerd

De prijsuitreiking was dit jaar meer dan voorheen een evenement. Die Haghe heeft daar bewust voor gekozen, legde voorzitter Henk Grootveld uit. “Voorheen was het een intern gebeuren na afloop van een ledenvergadering. Nu is het een aparte plechtigheid met een spreker van formaat op een historische locatie,” zei hij.

De toegenomen status van de prijs blijkt ook uit het eraan verbonden bedrag; dat is verhoogd van duizend naar vijfduizend euro.

Standaardportret
Bekijk meer van