Stadhuis in corona-stand: steun en info bieden

Wethouders en ambtelijk apparaat van de gemeente Den Haag zijn vrijwel volledig overgeschakeld op de bestrijding van de coronacrisis.

Door

In een elf pagina’s tellende brief aan de gemeenteraad geeft het college van B en W een overzicht van alle maatregelen en projecten op gemeentelijk niveau. Alle particuliere initiatieven (o.a. digitale activiteiten en spandoeken voor hulpverleners) begroet het stadsbestuur met een: ‘Chapeau!’.

Daarnaast doet het college een oproep tot solidariteit.  ‘De gemeente wil organisaties en instellingen in de stad tegemoetkomen. We doen een vergelijkbaar beroep op verhuurders, financiële instellingen, sponsors en ook inwoners. Koop lokaal in de buurt of online, koop vouchers voor je kappersbezoek op een later tijdstip, vraag geld niet terug voor reeds gekochte kaartjes, of word vriend van een theater of museum en steun zo een cultuurinstelling.’

Doorbetalen, ook bij niet leveren

Ook wordt in de brief uitgelegd op welke manier de gemeente omgaat met inwoners en instellingen die extra geraakt worden door de crisis. ‘Als huurders, instellingen, contractpartijen of door ons ingeschakelde zzp’ers schade lijden door de coronacrisis en daardoor aantoonbaar het hoofd niet boven water houden, overleggen we wat de gemeente kan doen om te helpen.’

De gemeente zal bijvoorbeeld ‘niet actief aanmanen bij huurachterstanden’. Aanbieders van zorgvoorzieningen worden doorbetaald, ook als zij hun zorg niet kunnen leveren.

Voorschotten bij nood tijdens coronacrisis

Er zijn ook mensen die direct financiële hulp nodig hebben. Aan deze mensen wordt zo snel mogelijk een voorschot verstrekt; dat is tot nu toe in circa honderd gevallen gebeurd.

Daarnaast hebben zich zo’n zesduizend (stand 3 april) zzp’ers en ondernemers gemeld voor een van de steunregelingen. Er zijn hier nog digitale problemen. De gemeente leidt snel medewerkers op om alle aanvragen te kunnen behandelen.

Mogelijk alleen lezen, rekenen en taal

Om het thuisonderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken heeft de Stichting Leergeld al 830 i-Pads of laptops uitgedeeld. Nog eens 1500 apparaten zijn besteld. De afdeling Leerplicht van de gemeente probeert in kaart te brengen welke leerlingen niet worden bereikt. Het gaat hier volgens het college ‘nadrukkelijk niet om te handhaven, maar juist om het gesprek aan te gaan’.

Het stadsbestuur voert overleg met de schoolbesturen over de dreigende leerachterstanden. Overwogen wordt in de grote vakantie ‘zomerscholen’ open te stellen. Ook wordt er na het heropenen van de scholen een periode mogelijk alleen ‘lezen, taal en rekenen’ gegeven.

Liever geen grofvuil nu!

De coronacrisis leidt ook tot onverwachte gevolgen. Veel mensen zijn aan het opruimen geslagen. Dat leidt tot bijna twee keer meer meldingen van grofvuil (ca. 600 per dag).

Da capaciteit is uitgebreid, maar toch verzoekt de gemeente om alleen grofvuil aan te bieden ‘als het niet anders kan’. Ook de hoeveelheid gewoon afval is groter dan normaal, namelijk ongeveer 25 procent meer.

Actie tegen overtreders

Handhaving en politie blijven optreden tegen overtreders van de 1,5 meter-gebod. Er is onder meer opgetreden op het Kaapseplein en in Wateringse Veld, waar hangjeugd zich uitdagend opstelt.

Opvallend: de boksclub die op 22 maart op de boulevard uitdagend les aan het geven was, is door Nederlandse Vechtsportautoriteit voor drie maanden geschorst.

Evenementen? Graag volgend jaar

Door de coronacrisis kiezen diverse organisatoren ervoor evenementen te verplaatsen naar het najaar. De gemeente vindt dat geen goed plan. ‘Het is de insteek,’ melden B en W, ‘om evenementen zoveel mogelijk door te schuiven naar volgend jaar’. De reden is dat anders ‘een ongewenste opeenhoping van evenementen’ ontstaat. En dat vraagt te veel van de capaciteit van de hulpdiensten.

Het college va B en W verstrekt nadere informatie in een speciaal in het leven geroepen ‘algemene raadscommissie’. Die vergadert donderdag om 13.30 uur. De gemeenteraad vergadert op 16 april in verkleinde samenstelling.

DHC-redacteur en columnist Casper Postmaa schrijft, zolang de coronacrisis duurt, een dagboek over het leven in Den Haag. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van