OM verdenkt ex-wethouders van deelname aan criminele organisaties

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui nu ook van deelname aan criminele organisaties. De beschuldiging komt bovenop de eerdere verdenkingen van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

Door

Dit meldt het OM in een persbericht. De gewezen wethouders zijn vrijdag op de hoogte gesteld van de voorlopige aanklachten aan hun adres. Naar verwachting worden De Mos en Guernaoui in september en oktober voor het eerst verhoord. Raadslid Nino Davituliani wordt ook verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, en van meineed. Hart voor Den Haag spreekt in een reactie op haar website van ‘het smerigste politieke proces ooit’.

 

Een van wethouders wordt verdacht 'van het inhuren van een illegale klusjesman'

 

Nieuwe verdenking

In oktober legden beide wethouders hun functie neer, nadat de rijksrecherche onverwachts een serie verdenkingen bekendmaakte. De Mos en Guernaoui zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie, onder meer door tegen betaling vergunningen te regelen. Het luidde de val van de coalitie in.

De nieuwe verdenking komt boven op de toch al zware aantijgingen uit oktober. Het OM verdenkt het tweetal van deelname aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers. Een van de twee wordt bovendien verdacht ‘van het inhuren van een illegale klusjesman’. Het OM licht de beschuldigingen niet verder toe.

Justitie heeft drie vastgoedondernemers en twee horecaondernemers in het vizier. Een daarvan is de eigenaar van het veelbesproken zalencentrum Opera. Ook hij wijst alle aantijging resoluut van de hand.

Geldstortingen, lekken en omkopingen

Uit het onderzoek van de rijksrecherche komt volgens het OM een beeld naar voren van ‘geldstortingen, betalingen voor het maken van een website, (promotie)filmpjes, een verkiezingscampagne en etentjes, het lekken van vertrouwelijke informatie, voorkeursbehandelingen, omkoping van kiezers en het verstrekken van vergunningen’.

Het dreigt een langslepende zaak te worden. Een inhoudelijke behandeling wordt op z’n vroegst eind 2021 verwacht, stelt het persbericht. In het voorjaar van 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Felle reactie De Mos en Guernaoui

Volgens de partij is er sprake van een lastercampagne en karaktermoord. De Mos en Guernaoui ontkennen alle aantijgingen. Zij reageren ongemeen fel op de mededeling van het OM. ‘Het OM maakt zich met nieuwe valse beschuldigingen, laster en leugens schuldig aan de verdere karaktermoord op een politieke partij en haar achterban,’ aldus De Mos op de site. Hij duidt de stappen van het OM als een ‘politiek proces’ dat erop is gericht hem en zijn partij ‘rücksichtslos en ongenadig hard’ kapot te maken. De Mos wijst er in dat verband op dat de inhoudelijke behandeling – volgens het OM niet eerder dan eind volgend jaar – in de buurt komt van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Rachid Guernaoui houdt zich iets meer op de vlakte, maar is ook boos. ‘Wij hebben niets onrechtmatigs gedaan en daarom zijn we erg geschrokken van de valse beschuldigingen. Wij worden op dezelfde manier gefinancierd als alle andere politieke partijen. Wij krijgen onze inkomsten uit contributie, afdracht van raadsleden en wethouders én van donaties,’ aldus een citaat op de site van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Guernaoui’s advocaat, Job Knoester, laat weten dat hij vindt dat het OM ‘onbehoorlijk’ handelt door de publiciteit te zoeken, terwijl de betrokkenen ‘niet in staat worden gesteld zich te verdedigen’.

De partij meldt dat zij, na het lezen van de voorlopige tenlasteleggingen, ‘de uitkomsten van het onderzoek met méér dan vertrouwen tegemoet [ziet]’. Om dat te onderstrepen verschijnt De Mos vanavond met zíjn advocaat, Peter Plasman, in de talkshow ‘Beau’ (RTL4, 21.30 uur).

Dag na verrassing Revis

De mededeling van het OM komt op een moment dat de gemeentepolitiek nog in rep en roer is door het plotseling aangekondigde vertrek van VVD-wethouder Boudewijn Revis. Revis maakte donderdag bekend dat hij per 1 oktober aantreedt als directeur terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Hij zegt dat het een weloverwogen carrièrestap is na acht jaar wethouderschap, maar sluit tegelijk een latere terugkeer in de politiek niet uit.

 

Revis kiest nu voor de bloemen, om de pek en veren straks te ontlopen
Richard de Mos, raadslid

 

Behalve veel vriendelijke woorden aan het adres van Revis klinken er in en rond het stadhuis ook andere geluiden. “Dit afscheid is niet los te zien van de politieke situatie,” zegt PvdA-raadslid Bülent Aydin. Hij doelt op de voortdurende problemen bij de bouw van het cultuurcomplex Amare en de daaraan gelieerde affaire rond de opgestapte topambtenaar van DSO, Henk Harms. Deze zou bouwreus Volker Wessels, de hoofdaannemer van Amare, hebben bevoordeeld.  Ook Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de HSP, legt dat verband. “De raad gaat hier na de zomer nog over spreken. Het moment van vertrek roept daarom vele vragen op.”

Met Harms is een minnelijke schikking getroffen, terwijl er aanwijzingen waren voor strafbare handelingen. Hart voor Den Haag stelt dat dit mede is gebeurd om Revis uit de wind te houden. De partij heeft daarom zelf aangifte gedaan tegen het college van B en W en tegen de topambtenaar. Tevens is een beroep gedaan op de Wet openbaarheid bestuur om alle stukken over de zaak-Harms boven water te krijgen. B en W weigeren die openbaar te maken uit privacyoverwegingen.

De Mos: ‘Bloemen om pek te ontlopen’

Voor De Mos is het duidelijk: er zit het een en ander aan te komen voor Revis. “Hij kiest nu voor de bloemen, om de pek en veren straks te ontlopen,” zei De Mos donderdag tegen deze krant. Wat er in elk geval na de zomer aankomt, is een dik rapport van de Rekenkamer Den Haag, dat vermoedelijk zeer kritisch is over de wijze waarop achtereenvolgende wethouders het OCC/Amare-project hebben geleid.

[Dit stuk is vrijdag 10 juli om 15.14 uur aangevuld met reacties en een passage over het aangekondigde vertrek van wethouder Revis.]

Wilt u Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van