Vergunningen werden niet gemeld aan omwonenden

Omwonenden zijn niet tijdig ingelicht over vergunningen. In de attenderingsmails namens de gemeente ontbraken zeker 44 publicaties. Toen die later alsnog werden verstuurd, was de bezwaartermijn al verlopen.

Nieuws