Vergunningen werden niet gemeld aan omwonenden

Omwonenden zijn niet tijdig ingelicht over vergunningen. In de attenderingsmails namens de gemeente ontbraken zeker 44 publicaties. Toen die later alsnog werden verstuurd, was de bezwaartermijn al verlopen.

Door

De oorzaak was een technische storing, zegt de gemeente. Om op de hoogte te blijven van vergunningen in hun buurt, kunnen burgers zich via Overheid.nl aanmelden op de berichtenservice. Per mail krijgen zij dan meldingen van vergunningen die zijn aangevraagd of verleend. Dankzij de service kunnen belanghebbenden op tijd bezwaar maken tegen vergunningen, bijvoorbeeld bij horeca, bomenkap of woningbouw.

Op zeker vier dagen in april is dit misgegaan, blijkt uit zo’n notificatiemail. Alleen al op 15 april zijn 44 publicaties niet verzonden naar geabonneerde burgers, bevestigt de gemeente desgevraagd. Belanghebbenden hadden alleen van de vergunningen kunnen weten als ze gericht hadden gezocht op Overheid.nl, waarop de stukken wél zijn gepubliceerd.

 

Het is niet eerlijk gegaan
Margreet van Hemert, Mafuganova

 

Nadat bewoners aan de bel hadden getrokken, zijn de ontbrekende publicaties alsnog gemaild. Alleen: dat was op 29 mei, een dag na het verlopen van de termijn (zes weken) waarop bewoners bezwaar kunnen maken. Margreet van Hemert van bewonersvereniging Mafuganova in Regentes-Valkenbos heeft er flink de pest in. “Het is niet eerlijk gegaan.” Ze heeft een klacht ingediend.

Omstreden vergunningen

Tussen de ‘vergeten’ publicaties zit een vergunning voor een grootscheepse verbouwing op de hoek Weimarstraat-Noorderbeekdwarsstraat, waar de voormalige Millennium Lounge al jaren leegstaat. In het ooit beruchte café komen vijf appartementen, en ook de rest van het hoekpand wordt omgebouwd tot ‘turn-key’ huurwoningen. “Ik kreeg van de gemeente te horen dat we eigenlijk te laat zijn voor bezwaar,” vertelt Van Hemert. “Ja logisch, wij waren niet op de hoogte van de vergunning.”

De gemeente spreekt van een ‘vervelende’ situatie. De mailing is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ‘de overheden zelf zijn verantwoordelijk voor de volledigheid en de inhoud van de collectie,’ staat in de disclaimer van de mails. De organisatie die de mailservice verzorgt, blijkt last te hebben gehad van een technische storing, zegt een gemeentewoordvoerder. Maar, zo benadrukt die organisatie, de mailing is een service ‘en geen juridisch recht’.

 

Dit is duidelijk een fout van de overheid geweest
Peter Drijver, SOS Den Haag

 

Of de gemeente verlate bezwaren in behandeling gaat nemen, is twijfelachtig. “Leidend is of het besluit goed is gepubliceerd op Overheid.nl,” aldus de woordvoerder. “Dat is in dit geval gebeurd. We geven dit signaal wel door binnen de organisatie.” Het is aan de commissie bezwaarschriften om protesten wel of niet ontvankelijk te verklaren.

“Dit is duidelijk een fout van de overheid geweest,” stelt Peter Drijver van actiegroep SOS Den Haag. De misser viel hem vorige maand op toen hij een eigen bouwplan (Drijver is architect) niet terugzag in de mailing. “De gemeente kan gebruikmaken van het verschoningsrecht. Dan kan ze de bezwaren alsnog behandelen.” Het is eerder fout gegaan, weet hij. “Een jaar of drie geleden. Die vergunningen zijn toen een halfjaar later alsnog verstuurd. De gemeente dacht in één keer schoon schip te maken.” Met Van Hemert deelt hij de argwaan over de niet-gemelde vergunning voor het Millennium-pand. “Het is niet voor het eerst dat in de Weimarstraat zoiets gebeurt bij een project dat slecht ligt in de buurt.”

Achterstand

Rond bezwaren loopt sowieso niet alles op rolletjes. Door de coronacrisis heeft de commissie bezwaarschriften een achterstand opgebouwd van liefst drie maanden. De termijn van bezwaarprocedures is gewoonlijk al lang, tot achttien weken, maar loopt nu in talloze zaken verder op. Inmiddels staan er weer hoorzittingen ingepland op het stadhuis.

Den Haag Centraal biedt u dit artikel gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC dan 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van