Probleemwijk Zuidwest krijgt 7,5 miljoen van het rijk

De rijksoverheid trekt tot 7,5 miljoen euro uit om de ‘brede welvaart’ van Den Haag Zuidwest (Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust) te bevorderen. Het geld van deze zogeheten Regio Deal gaat naar initiatieven voor onder meer scholing, werk en veiligheid.

Door

De ministeries van Landbouw en Binnenlandse Zaken hebben twaalf regio’s uitgekozen die extra geld krijgen om sociaal-economische en ecologische problemen aan te pakken. Opgeteld kregen ze 200 miljoen euro. Parkstad Limburg kreeg het meest: 40 miljoen euro.

In Zuidwest willen het rijk en de gemeente ‘investeren in het versterken van de brede welvaart en de toekomst’. Gezien de veelvoud aan problemen (armoede, schulden, criminaliteit) is een simpele oplossing niet voorhanden.

‘De brede opgave vraagt nadrukkelijk om een integrale aanpak om de weerbaarheid en veerkracht van het gebied te kunnen versterken,’ schrijft minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) aan de Tweede Kamer. ‘Rijk en regio werken in deze te ontwikkelen Regio Deal samen aan initiatieven gericht op scholing, veiligheid, werk en daarmee het vergroten van de (arbeids-)participatie om het sociaal welbevinden en de brede welvaart in Den Haag Zuidwest te versterken.’

 

In sommige straten in de wijken Bouwlust en Vrederust zijn er in 85 procent van de huishoudens betalingsachterstanden
Gemeente Den Haag

Schulden

Deze week opent de gemeente drie schuldhulploketten in stadsdeel Escamp, waarvan Zuidwest deel uitmaakt. Bij deze ‘helpdesk geldzaken’ kunnen buurtbewoners terecht met hun financiële zorgen. Omdat de loketten in gewone wijkwinkels zitten, is de drempel om er aan te kloppen lager, verwacht de gemeente.

Schulden zijn een groot probleem in Escamp. ‘In sommige straten in de wijken Bouwlust en Vrederust zijn er in 85 procent van de huishoudens betalingsachterstanden,’ licht de gemeente in een persbericht toe.

Standaardportret
Bekijk meer van