SP en Groep de Mos tegen sluiting Bronovo

De oppositie tegen de voorgenomen sluiting van ziekenhuis Bronovo neemt toe, ook in de Haagse gemeenteraad. Verloskundigen vrezen ‘gesleep met zwangeren’.

Door

Groep de Mos en de SP in de Haagse gemeenteraad zijn fel tegen de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis. Groep de Mos wil zelfs een spoeddebat over het voornemen van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

“Wij willen geen Amsterdamse toestanden, zoals het geval was bij het Slotervaart-ziekenhuis,” zegt gemeenteraadslid Janice Roopram van Groep de Mos. De partij wil een spoeddebat voeren met wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, volksgezondheid).

“Veel bewoners in de buurt, waaronder veel ouderen die rond het Willem Rooyaardsplein wonen, dreigen de basiszorg in de buurt te verliezen. Dit is voor ons niet te verkroppen. Ik begrijp dat wij als lokale politiek niet gaat over het bekostigingssysteem van ziekenhuizen, maar Den Haag en Scheveningen krijgen wel de keiharde klappen,” aldus Roopram. Eerder stelde Roopram al schriftelijke vragen aan B en W. Zij vindt dat die snel moeten worden beantwoord en zij vindt ook dat de directie van het HMC  (Westeinde, Bronovo en Antoniushove) snel duidelijkheid moet geven.

Ook de SP heeft schriftelijke vragen gesteld. De partij is eveneens fel gekant tegen de plannen van het HMC. Fractievoorzitter Hanne Drost: “De sluiting van Bronovo is onacceptabel: voor het personeel, de patiënten en de toegankelijkheid van de zorg in onze stad.” Vorige week werd bekend dat de zorgwethouders van Den Haag, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gezamenlijk gaan overleggen met de raad van bestuur van het HMC.

HMC houdt zich nog steeds op vlakte

Officieel neemt het HMC op 24 januari een besluit over de toekomst van zijn ziekenhuizen. Maar Den Haag Centraal onthulde vorige week het bestaan van een geheim document, waar al in staat wat er gaat gebeuren: Bronovo sluit eind 2021 of begin 2022; Antoniushove in Leidschendam blijft open en hier blijft ook het oncologisch centrum gevestigd.

De directie van het HMC, die weigert in te gaan op vragen van deze krant, zag zich donderdag (10 januari) genoodzaakt het personeel te informeren, maar houdt zich opnieuw op de vlakte. In een rondschrijven staat dat HMC ‘op dit moment de mogelijkheden [verkent] om onze zorg in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden (…). Daarbij kijken we ook naar de locaties’. En verder: ‘HMC voert hierover (de locaties, red.) nu nog gesprekken met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van VWS. We kunnen daarom pas eind januari iets zeggen over onze strategie en wat die betekent voor onze locaties’.

Verloskundigen vrezen doemscenario

Wat er ook verder over Bronovo wordt besloten, vast staat dat het in de loop van dit jaar al een ‘weekziekenhuis’ wordt; dat wil zeggen: gesloten in de weekeinden. Ook zal de afdeling verloskunde worden overgeheveld naar HMC Westeinde. Over dat laatste maken verloskundigen en gynaecologen zich grote zorgen omdat het moeder- en kindcentrum dat bij het Westeinde zou worden gebouwd, nog niet verder is dan de tekentafel. Er zou een tijdelijk gebouw moeten komen.

“Wij weten niet hoe het staat met die plannen, want we worden niet geïnformeerd,” zei verloskundige Karin in ’t Hout donderdag in het Radio 1 Journaal. Zij wees erop dat veel vrouwen expliciet kiezen voor bevallen in het rustige Bronovo en vreest dat toekomstige moeders niet voor het Westeinde zullen kiezen. Twee samenwerkingsverbanden van verloskundigen hebben intussen een brandbrief geschreven aan het HMC, meldde AD Haagsche Courant zaterdag. Als de verloskamers van Bronovo sluiten vrezen de verloskundigen een chaos. Het doemscenario is ‘het slepen met hoogzwangeren langs ziekenhuizen’.

Het oude Bronovo-ziekenhuis, 1937 | Foto: Haags Gemeentearchief

In noordelijke Den Haag en de randgemeenten willen de inwoners absoluut hun ziekenhuis of ziekenhuizen niet kwijt. De internetpetitie, gestart door het Voorburgs Dagblad, tegen de sluiting van Bronovo en Antoniushove (sluiting van beide ziekehuizen is overwogen) is intussen ruim 29.000 keer ondertekend.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van