Vrees voor veel windhinder rond geplande woontorens

UPDATE Om de bouw van de hoogste woontorens van de stad mogelijk te maken rekt wethouder Anne Mulder allerlei normen op. Er zijn veel vragen, maar een meerderheid van de gemeenteraad lijkt de plannen te steunen.

Door

Per fiets het 141 meter hoge Strijkijzer passeren, is nu door de vaak stormachtige situatie ter plekke al geen pretje. Maar als de woontorens (150 en 180 meter) van het project The Grace aan de Rijswijkseweg er komen, wordt dit robuuste windklimaat mogelijk naadloos doorgetrokken naar de andere kant van het spoorviaduct. De TU Eindhoven concludeert in een rapport dat de verwachte windhinder ‘niet acceptabel’ is. Rond de gebouwen bevindt zich een grote zone waarin het windklimaat ‘matig’ zal zijn, met op twee plekken uitschieters naar ‘slecht’. Adviseur Peutz waarschuwt ook, maar ziet nog mogelijkheden, al zal het nooit ideaal worden. Het ontwerp is in een laat stadium wel voorzien van ronde hoeken om de windhinder terug te brengen.

De windkwestie is lang niet alles wat er aan The Grace mankeert. Er zijn ook problemen met schaduwwerking in de Rivierenbuurt, ontbrekende parkeerplaatsen, ontbrekende groenvoorzieningen en verwachte geluidhinder van de spoorbaan in een deel van de nieuwe woningen. De raadscommissie ruimte bespreekt de planologische aspecten donderdagavond (23 juni).

Grote moeite 

Peter van Daalen de Jel van het Bewonersoverleg Leeghwaterkade, Fijnjekade (Bolf) en omgeving heeft grote moeite met het plan en de snelheid waarmee wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) het nu door de raad wil krijgen. “Er is over dit enorme, 1400 woningen tellende project geen inspraak geweest. We zijn geïnformeerd, ja, dat is wat anders. We willen er niet voor gaan liggen, want wij begrijpen ook wel dat Den Haag woningen nodig heeft. Maar hier worden te veel normen overschreden. De windhinder baart ons echt zorgen. Je kunt je nu rond het Strijkijzer vaak al nauwelijks staande houden. Straks komt er een ‘velostrada’ (hoogwaardige snelfietsroute, red.) richting Binckhorst waarop niet te fietsen valt.”

Uit bij de gemeente ingediende bezwaren blijkt dat er nog veel meer zorgen leven. Bewoners van het Schipperskwartier zijn bang voor parkeeroverlast; bewoners van de woonboten aan Bontekoekade vrezen eeuwige schaduw; het Wijkberaad Laak Centraal waarschuwt ervoor dat het afwijken van de normen nu de nieuwe norm wordt voor de geplande hoogbouw aan de Waldorpstraat.

B en W erkennen impliciet dat The Grace eigenlijk niet kan. Maar de eindconclusie van Mulder is, populair gezegd, dat de woningnood wetten breekt. Zowel op het terrein van de windhinder als de schaduwwerking stelt hij voor ontheffing te verlenen ‘gezien de grote meerwaarde van de totale ontwikkeling voor de stad en de woningbehoefte’. Voor het tekort aan parkeerplaatsen is een theoretische oplossing bedacht (plekken in de parking Laakhaven en gereserveerde deelauto’s). En het groen en andere voorzieningen, die verplicht zijn gesteld door de raad in een eerdere politieke confrontatie over het Central Innovation District (CID), worden pas later in het bredere verband van de woningbouw in de Laakhavens gecompenseerd. Ook hier is Mulder toeschietelijk jegens het plan, want, schrijft hij, ‘The Grace is een belangrijke pijler in het woningbouwprogramma’.

De oppositie in de gemeenteraad is zeer kritisch, mede omdat Mulder volgende week al besluiten wil nemen. “Er kleven zo veel problemen aan dit plan, dat de wethouder niet kan verwachten dat hierover volgende week al knopen worden doorgehakt,” zegt fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de HSP. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft het ronduit over een ‘slecht plan’. “Eigenlijk worden alle kaders die eerder zijn gesteld over groen- en andere voorzieningen, windhinder en schaduwwerking nu losgelaten. Dat legt een onaanvaardbare druk op de leefbaarheid.” De coalitiepartijen volgen de lijn van Mulder en willen in elk geval wel vóór het zomerreces een besluit (‘verklaring van geen bezwaar’) nemen over The Grace.

Ontwikkelaar pijnlijk getroffen

Directeur Rick van Geffen van de betrokken ontwikkelaar, Included City Development, zegt de kritiek ‘pijnlijk’ te vinden. “We hebben zeer kostbare aanpassingen verricht om de windhinder terug te dringen. Zo zijn de hoeken van de torens rond gemaakt. Dat is een enorme ingreep die doorwerkt tot in de fundering. Verder worden er op straat maatregelen genomen. De vergelijking met het Strijkijzer gaat dus absoluut niet op. Wij hebben de windhinder opgelost.”

The Grace, met afgeronde hoeken, gezien vanaf de Trekvliet.

Van Geffen wijst klachten over de inspraak af. “We hebben een uitgebreid participatietraject gevolgd, tot en met buurtbarbecues. De Bolf is erbij betrokken maar ook het Schipperskwartier. Die wijk is vaak negatief in het nieuws geweest, maar met The Grace zorgen we voor een positieve ontwikkeling. Het zijn niet alleen twee duurzame woontorens met dertig procent appartementen in de sociale huursector. Er komen voorzieningen in zoals een wasserette, ruimtes om te werken en te sporten en een gemeenschappelijke daktuin. Het is onterecht dat er nu wordt gedaan alsof dit een slecht plan is.”

Included City Development bouwt The Grace in opdracht van de Zweedse belegger Heimstaden, het ontwerp is gemaakt door het bekende Delftse bureau Mecanoo. De locatie, waar nu nog een glimmend kantoortorentje staat, ligt tussen de Rijswijkseweg en de Trekvliet, en hoort in de visie van de gemeente bij het grotere project van het CID. Bij andere CID-projecten is eerder door ingrepen van de gemeenteraad in een aantal gevallen de hoogte verlaagd.

UPDATE – Meerderheid raad lijkt akkoord

In de raadscommissie vergadering van donderdagavond (23 juni) tekende zich een meerderheid af vóór The Grace. Alleen de PVV verklaarde zich ronduit tegen. D66, VVD en GroenLinks wisten al dat ze volgende week (1 juli) in de plenaire raadsvergadering akkoord zullen gaan. De andere partijen maakten een voorbehoud, wat wil zeggen dat ze nog op antwoorden wachten of dat ze nog met moties of amendementen komen. Maar van deze partijen zal zeker de PvdA uiteindelijk ook instemmen, waarmee het voorstel van wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) voor de bouw van 1400 woningen in twee hoge torens een meerderheid heeft.

Mulder had het donderdagavond niet makkelijk. Hij kreeg een spervuur van vragen over zich heen over onder meer de boven vermelde problemen. De wethouder trad zodanig weifelend en onzeker op, dat Constant Martini van Hart voor Den Haag (ooit wethouder voor de PvdA) voorstelde de vergadering te staken om de wethouder de kans te geven met zijn ambtenaren te zorgen voor schriftelijke antwoorden. Maar een meerderheid van de commissie wilde toch verder vergaderen. Hoofdpunten van zorg zijn het gebrek aan groen, scholen en sociale en medische voorzieningen. Inspreker Jacob Snijders (namens de acht bij het CID betrokken bewonersorganisaties) parafraseerde de antwoorden van de wethouder met een herhaald ‘komt nog wel’. Hij vindt dat hiermee zowel afspraken met de raad als met de bewoners met voeten worden getreden.

De PvdA worstelt vooral met het gegeven dat de sociale huurappartementen in The Grace worden gebouw in opdracht van de ontwikkelaar en niet van een corporatie. Dat betekent dat ze na twintig jaar op de vrije markt kunnen komen. Mulder zegde toe dat hij een ‘moreel appèl’ zal doen op ontwikkelaar Included om de woningen vijftig jaar sociaal te houden. Het achterliggende probleem is hier dat corporaties over het algemeen niet bereid zijn mee te doen aan peperdure hoogbouwplannen. Dat leidt ertoe dat de Haagse eis van minimaal dertig procent ‘sociaal’ zelden wordt gehaald.

 

Standaardportret
Bekijk meer van