Vrees dat extra gebouw HML niet tijdelijk is

Een tijdelijk extra gebouw voor het Haags Montessori Lyceum in het Benoordenhout stuit nog steeds op verzet van omwonenden. Wordt tijdelijk niet permanent, vragen zij zich af.

Door

De toekomstige verhuizing van de mavo-afdeling van het Haagse Montessori Lyceum (HML) naar een oud kantoorgebouw aan de Neuhuyskade stuit nog steeds op grote bezwaren van omwonenden. Bovendien bestaat de vrees dat de verhuizing niet tijdelijk is, maar permanent.

Volgens Maarten Broekema, bewoner van de Neuhuyskade, zijn er aanwijzingen dat het HML mikt op een permanente mavo in het nog te verbouwen kantoor Neuhuyskade 40. De school zou best kunnen uitbreiden op eigen terrein, bij de vestiging aan de Nassau Bredastraat maar zou dat niet willen. “De redenering is dat een mavo bij de hoofdvestiging een negatieve invloed zou hebben op het imago van het HML als geheel,” zegt Broekema. Hij maakt dat op uit uitlatingen van rector Henriëtte Bouvé, met wie de omwonenden een gesprek hebben gehad.

Rector: Mavo hoort bij HML

Rector Bouvé zegt evenwel dat de Neuhuyskade wel degelijk is bedoeld als tijdelijk. “We gaan voor deze locatie uit van een periode van tien jaar. In die tijd onderzoeken we samen met de gemeente op welke manier en op welke plek we nieuwbouw kunnen realiseren. De huidige hoofdlocatie van de school zal daarbij de basis zijn. Te zijner tijd zal in die nieuwbouw dan ook de mavo weer gewoon een plaats krijgen. De mavo-leerlingen maken nu immers ook deel uit van de school op de huidige locatie. Daar verandert dan niets aan.”

Ook de VVD in de gemeenteraad is kritisch. Raadslid Remco de Vos stelde in juli vragen aan het college van B en W. Hij vroeg zich af of er voldoende gezocht is naar alternatieven en hij vroeg wat ‘tijdelijk’ is. Volgens B en W zijn er geen alternatieven beschikbaar; panden aan de Anna van Saksenlaan en de Floris Grijpstraat (Ypsilon-gebouw) zijn op verschillende redenen afgevallen.

 

We gaan voor deze locatie uit van een periode van tien jaar.
Henriëtte Bouvé (rector)

 

Het gebouw aan de Neuhuyskade wordt voor een periode van tien jaar gehuurd. Tegelijk werkt de gemeente aan een breder plan voor de onderwijshuisvesting en daarin wordt ook een permanente oplossing voor het HML opgenomen.

‘Bijzonder onaangenaam’

Maar de omwonenden vertrouwen het niet. Zij verdenken de gemeente en het HML ervan aan te sturen op een permanente MAVO aan de Neuhuyskade. Doordat het officieel om een tijdelijke bestemming gaat, kan er van een snelle procedure gebruik worden gemaakt, zonder tijdrovende wijziging van het bestemmingsplan.

Broekema: “Het is bijzonder onaangenaam om op deze manier door het HML en gemeente voor de gek te worden gehouden. We worden met een kluitje in het riet gestuurd en dat terwijl het Coalitieakkoord staat dat burgers op een correcte manier moeten worden geïnformeerd bij uitbreidingsplannen van scholen.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het kantoor aan de Neuhuyskade echt is bedoeld als tijdelijke huisvesting. “Gemeente en schoolbestuur zullen de komende tijd werken aan een definitieve oplossing voor de tijd daarna, op een andere locatie.”

Gebouw Neuhuyskade ’te klein en ongeschikt’

Volgens de omwonenden (Neuhuyskade, Weissenbruchstraat, Mauvestraat) is het kantoorgebouw te klein en is er te weinig ruimte omheen. “De locatie is totaal ongeschikt voor het realiseren van een school,” zeiden zij eerder in deze krant.

De achterzijde, waar een verhoogd schoolplein moet komen, grenst aan particuliere tuinen. Verder zou er nauwelijks ruimte zijn voor parkeren van auto´s en het stallen van fietsen. Een petitie tegen de HML-plannen is ruim honderdtwintig keer ondertekend. Het HML wil 400 leerlingen en dertig stafleden overhevelen naar de Neuhuyskade. De dependance zou in september 2019 open moeten gaan.

De gemeente heeft daartoe recent een vergunning verleend, waartegen de omwonden een bezwaarprocedure beginnen.

Dit stuk wijk af van de versie die in de krant van 13 september is afgedrukt; het bevat een reactie van rector H. Bouvé.

Standaardportret
Bekijk meer van