Veel werkzaamheden op komst in het Hofkwartier

Weggebruikers in het Hofkwartier moeten tot de zomer van 2021 rekening houden met omleidingen en afsluitingen.

 

Door

De gemeente Den Haag gaat samen met netbeheerder Stedin en waterbedrijf Dunea groot onderhoud uitvoeren in de wijk. Zo worden in de Juffrouw Idastraat, de Oude Molstraat en de Papestraat de hoofdleidingen van water en gas vervangen. Ook komen er nieuwe rioolaansluitingen, nieuwe bestrating en nieuwe stoepranden.

Het uitvoeren van dit onderhoud in het Hofkwartier geeft overlast voor bewoners en andere weggebruikers. ‘Met een goede voorbereiding en nauw overleg met alle belanghebbenden willen de gemeente, Stedin en Dunea deze overlast zo veel mogelijk beperken,’ schrijft het stadsbestuur op zijn website.

De gemeente geeft verder aan dat woningen, winkels, parkeergarages en horecaruimtes wél toegankelijk blijven. Autoverkeer en fietsverkeer worden omgeleid.

Overlast in Hofkwartier

Om de overlast te beperken, wordt het onderhoud in verschillende periodes uitgevoerd. Zo beginnen de werkzaamheden in september in de Juffrouw Idastraat en de Oude Molstraat. De waterleidingen worden dan vervangen. Vanwege de feestdagen zijn er in december geen straten dicht. In februari 2020 verplaatsen de werkzaamheden zich naar de Molenstraat. In 2021 gaat de gemeente als laatste aan de slag in de Papestraat en de Nobelstraat.

Eerder dit jaar zijn de Prinsestraat, de Pieterstraat, de Korte Molenstraat en een gedeelte van de Juffrouw Idastraat opnieuw bestraat. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, al benadrukt het stadsbestuur dat hier de komende maanden ‘nog kleine herstelwerkzaamheden plaats kunnen vinden’.

 

Standaardportret
Bekijk meer van