Tuchtrechter berispt notarissen Pels Rijcken voor fraudeschandaal

De tuchtrechter heeft twee notarissen van Pels Rijcken berispt voor hun nalatigheid bij de miljoenenfraude door wijlen bestuursvoorzitter Frank Oranje. Hun tekortkomingen waren ‘ernstig’ en ‘verwijtbaar’.

Door

Tot dit strenge oordeel kwam de Haagse kamer voor het notariaat woensdagmiddag. Eigenlijk was ‘een aanzienlijke schorsing’ – de op een na zwaarste tuchtstraf – gepast geweest, aldus het vonnis. Omdat de notarissen zich hebben ingespannen om orde op zaken te stellen en uit eigen beweging terugtreden uit het ambt, vindt de rechter dat een berisping volstaat.

Een kandidaat-notaris kreeg dezelfde straf opgelegd. Hij heeft verzuimd zijn controletaak in een van de frauduleuze dossiers naar behoren uit te voeren. Een toegevoegd notaris die zich vorige maand eveneens moest verantwoorden, treft geen blaam.

Eenmansactie

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had de klachten ingediend tegen de vier medewerkers van het Haagse advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken. Hoewel de miljoenzwendel een eenmansactie van Oranje was, schoten de interne organisatie, administratie en controle volgens de toezichthouder ernstig tekort. De BFT rekent dit René Spit en Cees de Zeeuw, beiden notaris en partner bij Pels Rijcken, aan.

 

De gebreken waren dusdanig dat de belangen van derden ernstig in het geding zijn geweest
Tuchtrechter in vonnis

 

De tuchtrechter gaat daarin mee. ‘De gebreken waren dusdanig dat de belangen van derden ernstig in het geding zijn geweest,’ stelt het vonnis. De Zeeuw wordt verder aangerekend dat hij twee statutenwijzigingen van Oranjes frauduleuze stichting kritiekloos heeft gepasseerd. ‘Het nalaten van onderzoek raakt de zorgvuldigheid die van een notaris mag worden verwacht.’

Oranje, bijgenaamd ‘Mr. Integrity’, schopte het uiteindelijk tot bestuursvoorzitter van de deftige landsadvocaat. In 2020 benam hij zich het leven nadat zijn fraude aan het licht was gekomen. In twintig jaar tijd ontvreemdde hij 11 miljoen euro van cliënten. Door zijn toedoen liep de gemeente Den Haag 60.000 euro aan rentegeld mis.

Op aandringen van de gemeenteraad is de samenwerking grotendeels stopgezet. De stapel dossiers is teruggebracht van 127 naar 37, rapporteerde de burgemeester deze week. Pels Rijcken heeft eerder al het drastische besluit genomen om de notaristak af te stoten.

Standaardportret
Bekijk meer van