Renovatie Binnenhof: uitkijktoren, bouwketen en schuttingen

Een vrijstaande uitkijktoren en een drijvend blok bouwketen markeren de volgende fase van de renovatie van het Binnenhof. Maar de schuttingen rukken op.

Door

In de eerste helft van het nieuwe jaar komt op het Buitenhof een bijna dertig meter hoge uitkijktoren te staan die uitzicht biedt op de werkzaamheden op het Binnenhof. In de hoek bij de Hofvijver, achter de haringkar, is een drijvend blok bouwketen voorzien, dat aansluit bij nog meer keten op de wal en is verbonden met de toren. De haringkar moet een stuk opschuiven. Het ruiterstandbeeld van koning Willem II wordt tijdelijk verwijderd. Het dak van de drijvende keten krijgt een inrichting als openbaar terras.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft recent voorlopige ontwerpen aan de gemeente voorgelegd. Wethouder Saskia Bruines (D66, binnenstad) rapporteerde er eerder deze week over aan de gemeenteraad. De toren maakt deel uit van eerder gemaakte afspraken tussen rijk en gemeente over het aantrekkelijk houden van de binnenstad tijdens de minimaal vijf jaar durende renovatie. Aanvankelijk werd gedacht aan de bouw van een uitzichtplatform op de hoektoren van het Binnenhof, de ‘Toren van Maurits’, maar dat bleek de renovatie toch te veel in de weg te zitten.

Lange Poten

Tot nu toe zijn er op en rond het Binnenhof vooral voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het verleggen van kabels en leidingen en archeologisch onderzoek. In het nieuwe jaar gaat het echte bouwen en breken beginnen. Het RVB heeft aangegeven dat rond het Binnenhof meer ruimte voor bouwplaatsen nodig is. Tot nu toe is daartoe een deel van het Plein afgescheiden. De meest in het oog springende nieuwe toevoeging zijn de bouwketen op de Hofvijver en het Buitenhof; in een pand op de Plaats wordt een informatiecentrum ingericht.

Een andere uitwerking van de plannen laat zien dat van de Lange Poten volgend jaar nog maar een steeg overblijft. De bouwschutting daar moet om praktische en veiligheidsredenen acht meter van de gevels vandaan worden geplaatst. Daardoor blijft er maar een strook van 3,5 tot 4 meter over voor het publiek. Bruines maakt zich zorgen over de gevolgen voor de omgeving en de ondernemers. “We begrijpen de noodzaak van de maatregelen voor het bouwterrein, maar we zien ook dat het veel is. We blijven daarom aandacht vragen voor de effecten op de bewoners en ondernemers en de mogelijke langere duur van de werkzaamheden. Deze zorgen delen we en bespreken we met het Rijksvastgoedbedrijf,” zegt zij desgevraagd.

Vertragingen verbouwing Binnenhof

Vorige maand maakte minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), onder wie de renovatie nu valt, bekend dat er ‘spanning’ staat op het proces en dat een ‘herijking van de planning’ nodig is. Er treden allerlei vertragingen op, onder meer doordat premier Mark Rutte en zijn ministerie van Algemene Zaken nog altijd niet kunnen verhuizen naar het ministeriecomplex aan de Bezuidenhoutseweg. Er wordt daar nog verbouwd.

Een ander risico is een mogelijke bouwstop in verband met de uitstoot van stikstof. De milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) van Nijmegenaar Johan Vollenbroek heeft de provincie verzocht ‘te handhaven’. Dat wil zeggen dat de bouw in zijn visie moet worden stilgelegd, aangezien geen natuurvergunning is afgegeven. Zuid-Holland heeft dit verzoek nog in behandeling. Bruines meldt aan de raad dat ook de gemeente het RVB op de noodzaak van stikstofonderzoek heeft gewezen. De uitstoot is een acuut probleem omdat de Raad van State begin november de ‘bouwvrijstelling’ onwettig verklaarde.

Hofplaats

Procedureel gezien moet er ook nog veel gebeuren. Voor veel werkzaamheden moeten nog omgevingsvergunningen worden aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Dat geldt onder meer voor de omstreden nieuwe publiekingang op de Hofplaats, die verdiept wordt aangelegd. Dat gaat ten koste van het pleintje en de populaire Grondwetsbank. Ook voor de gedeeltelijk te herstellen Hofgracht plus brug, tussen het Buitenhof en het Binnenhof, moet nog en vergunning worden aangevraagd. Dat deel van het project is overigens een geschenk van het rijk aan de gemeente Den Haag.

Ook met de kosten van de renovatie loopt het niet goed. Ooit waren die geraamd op een half miljard euro, maar daar is intussen zo’n 50 procent bijgekomen. De teller stond vorige maand op 734,1 miljoen euro.

Meer lezen over de renovatie van het Binnenhof? In de papieren editie van Den Haag Centraal (15 december) staat het opinieverhaal ‘Wetgeving zelfs te ingewikkeld voor rijksoverheid’. 

 Klik hier voor alle verkooppunten van de krant Den Haag Centraal. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van