Raadsleden rapen op heidag 54 kilo afval op het strand

Op hun heidag hebben gemeenteraadsleden op het Scheveningse strand 54 kilo zwerfvuil en bijna tweeduizend peuken geraapt. Of de bijeenkomst ook heeft bijgedragen aan de onderlinge verstandhoudingen, moet blijken.

Door

Vrijdag kwam de gemeenteraad bijeen voor een zogeheten raadsconferentie. Onder het motto ‘bouwen aan vertrouwen’ spraken raadsleden over de vergaderorde, omgangsvormen, integriteit en partijfinanciën. Ook zaken als dualisme, samenwerking tussen coalitie en oppositie en het ongelijke speelveld tussen lokale en landelijke partijen kwamen aan de orde.

De discussiepunten op de heidag waren deels ingegeven door de vrijspraak van oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag. In het vonnis spreekt de rechtbank van een ‘grijs gebied’ rondom partijfinanciering waarover de gemeentepolitiek zelf afspraken moet maken.

 

Er blijft werk aan de winkel
Jan van Zanen, burgemeester

 

Maar eerst gingen de politici aan de slag met grijpers en zakken. Onder begeleiding van ThrashUre Hunt, een Haagse organisatie die op speelse wijze milieuproblemen aankaart, maakten ze een deel van het Scheveningse strand schoon. Een noviteit. Twee jaar geleden nam de raad een motie van de SP en Hart voor Den Haag aan om op de heidag voortaan een gezamenlijke vrijwilligersactiviteit te doen.

Wantrouwen

De raadsconferentie kwam geen dag te vroeg. De Haagse gemeenteraad wordt geplaagd door onderlinge onmin en wantrouwen. Dat is er alleen maar erger op geworden sinds de VVD onlangs de stekker uit de coalitie trok, constateerde verkenner Arie Slob eerder deze maand. ‘De tegenstellingen zijn verdiept.’ Hij heeft grote moeite om een werkbare coalitie te vinden.

In juni adviseerde ‘gespreksleider’ Bruno Bruins om te werken aan onderling vertrouwen, betere omgangsvormen en afspraken over partijfinanciering. Dat advies werd echter overschaduwd door een coalitiecrisis. Bruins had namelijk ook verkennende gesprekken met Hart voor Den Haag over coalitiedeelname voorgesteld. Tot ergernis van de VVD voelden de linkse coalitiepartners daar weinig voor, waarna de partij de coalitie verliet.

‘Er kan veel beter in de politieke arena van de gemeente Den Haag,’ schreef Slob twee weken geleden aan de raad. ‘Dat is uw aller verantwoordelijkheid – geen partij of persoon uitgezonderd.’

Geslaagde dag

Burgemeester Jan van Zanen spreekt van een geslaagde dag. ‘Het was een goede sessie en belangrijk om vandaag op deze manier tijd te besteden aan elkaar, los van de actuele politieke agenda, en los van besluitvorming op voorstellen of moties in een vergadersetting,’ zegt hij in een persbericht. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze bijeenkomst een bijdrage heeft geleverd aan het herstel van vertrouwen binnen de raad. Het was een openhartig en eerlijk gesprek en daarmee een stap in de goede richting. Er blijft werk aan de winkel.’

Standaardportret
Bekijk meer van