Commentaar – En de raadsleden? Zij ruzieden voort

De vorming van een nieuw college van B en W verloopt uiterst moeizaam door blokkades en gebrek aan realiteitszin.

Door

‘JONGENS EN MEISJES, laat elkaar een beetje heel.” Verzuchting van burgemeester Jan van Zanen in de raadzaal. ‘Bruggen slaan tussen de coalitiefracties en de oppositiefracties. Dat vraagt om een houding van geven en nemen.’ Overweging van oud-minister Johan Remkes ‘onder de kerstboom’ in 2020. ‘Er kan veel beter in de politieke arena van de gemeente Den Haag. Dat is uw aller verantwoordelijkheid – geen partij of persoon uitgezonderd.’ Oud-minister Arie Slob in zijn rapportage van 14 augustus.

HIER WAREN NIET de minsten aan het woord. De Haagse gemeenteraad boog dan ook telkens berouwvol het hoofd. Ja, men zou zijn leven gaan beteren. Om vervolgens weer op de oude voet door te gaan: ruziemaken in de raadzaal en op X, voorheen Twitter. De inkt van Slobs eerste rapportage was nog niet droog, of de eerste coalitie in spe bleek alweer een luchtkasteel. Te weinig vertrouwen, wel  bereidheid tot nemen, niet tot geven.

AL DIE ADVIEZEN, gespreksrondes, verkenningen en raadsconferenties zijn zinloos als er niet een fundamentele bereidheid tot samenwerking bestaat. Dat wil heel concreet zeggen dat partijen, oud zeer ten spijt, blokkades moeten opheffen. Dat D66 niet samen wil met de VVD, omdat die partij uit het college is gestapt, is begrijpelijk, maar weinig constructief. Het leidde tot onhandige adviezen van Slob waarin heel veel partijen nodig zijn om aan een meerderheid te komen.

EEN ANDER PROBLEEM is de rechtszaak tegen De Mos en de zijnen. Die is nog niet afgerond door het hoger beroep dat het OM heeft aangekondigd en toch moeten er afspraken over worden gemaakt. De Mos moet begrijpen dat hij en Rachid Guernaoui, als zij wethouder zouden worden, dat niet kunnen blijven als zij alsnog worden veroordeeld. Dat zij tegen een dergelijke uitspraak dan weer in cassatie kunnen gaan, verandert daar niets aan. Van de andere partijen mag meer begrip worden verwacht voor het gegeven dat de rechtszaak voor De Mos nog een open zenuw is.

MINDER BLOKKADES en meer realiteitszin zijn dus gewenst. En dan kom je niet uit bij wat de laatste optie is van Slob, een combinatie D66, GroenLinks, PvdA en CDA, aangevuld met bijvoorbeeld Partij voor de Dieren en Denk. De grootste partij, Hart voor Den Haag, en de derde partij, de VVD, staan dan buitenspel. Gezien de verkiezingsuitslag en de vrijspraak van De Mos en Guernaoui ligt een basis van Hart voor Den Haag, VVD en D66 verreweg het meest voor de hand. De vraag is niet óf het deze kant opgaat, maar wanneer dat zal gebeuren.

 

Standaardportret
Bekijk meer van