PrinsjesFotoprijs gaat wéér naar David van Dam

Persfotograaf David van Dam heeft voor de vierde keer de PrinsjesFotoprijs voor de beste politieke foto van het jaar gewonnen. De PrinsjesBoekenprijs ging naar Herman Tjeenk Willink.

Door

De bekroonde foto toont FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet met een glas wijn en sigaret in het gebouw van de Tweede Kamer tijdens een schorsing van de Algemene Politieke Beschouwingen 2018. Zijn aanwezigheid bij het bespreken van de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid vond hij ‘beneden zijn waardigheid’. Die woorden nam Baudet later terug.

 

De winnende foto van David van Dam: Thierry Baudet neemt een pauze terwijl de Kamer debatteert over de begroting.

Volgens juryvoorzitter van de PrinsjesFotoprijs Vincent Mentzel symboliseert de foto deze tijd. ‘De foto heeft door het moment van fotograferen en het standpunt van de fotograaf veel symboliek die veel zegt over de tijd waarin wij leven en hoe we met elkaar omgaan. Een voor sommigen controversieel parlementair moment, gemaakt door een fotograaf die de moeite heeft gedaan door te dringen in de krochten van ons parlement,’ aldus Mentzel in het juryrapport. David van Dam won de prijs ook vorig jaar, in 2017 en in 2014.

Mentzel sprak in de bij deze krant verschenen Prinsjesfestival-bijlage zijn zorgen uit over de toekomst van de politieke fotojournalistiek. ‘We constateren als jury dat de beperkende invloed van voorlichters en andere pr-mensen steeds groter wordt. Men wil alles sturen, ja in feite is dat manipuleren. Men heeft de mond vol over transparantie, maar intussen worden mensen die die moeten leveren, zoals fotografen, tegengewerkt. Je moet als fotograaf daarom de grenzen opzoeken en, ja, er soms overheen gaan,’ zei Mentzel toen.

Pregnant pamflet

De PrinsjesBoekenprijs 2019 ging naar Herman Tjeenk Willink. De voormalige vicepresident van de Raad van State schreef ‘Groter denken, kleiner doen’. Daarin roept hij op om, hoewel het goed gaat met de economie, tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling van de democratische rechtsorde onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Dat thema stelt hij ´knap, treffend en indringend´ aan de orde, volgens de jury.

‘Er zijn langere, taaiere beschouwingen over rechtstatelijke nonchalance, democratische uitholling en bestuurlijke verwaarlozing van zijn hand aan voorafgegaan. Dit pamflet vat de problemen rond de verhouding tussen politiek, bestuur en burger pregnant samen,’ aldus juryvoorzitter Jan Schinkelshoek.

Aan beide prijzen is een bedrag van 2500 euro verbonden. Ze werden vorige week vrijdag uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de vergaderzaal zaal van de Eerste Kamer. De prijzen vormden een onderdeel van het omvangrijke programma van het Prinsjesfestival dat in de aanloop naar Prinsjesdag werd gehouden en veel deelnemers en publiek trok.

Wilt u meer weten over Den Haag Centraal? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van