Harde aanpak zomeroverlast Scheveningen

Harder optreden van de politie en handhavers, vaker inzet van verkeersregelaars en het sneller afsluiten van de badplaats voor auto’s. Met een groot actieplan wil de gemeente voorkomen dat het op Scheveningen ooit nog zo uit de hand loopt als afgelopen zomer.

Door

‘De conclusie kan alleen maar zijn dat het in 2021 en volgende jaren echt anders moet,’ schrijft het college van B en W in een notitie voor de gemeenteraad. Allereerst wordt een ‘actieplan’ uitgewerkt dat al komende zomer in Scheveningen in werking treedt. Tien speciale handhavers gaan ‘wangedrag op het water’ aanpakken. De politie komt extra in actie tegen straatraces. Deze veroorzaakten vooral afgelopen zomer zeer veel overlast en gevaar.

De Strandweg zal sneller dan voorheen worden afgesloten voor auto’s. Het alcohol- en softdrugsverbod op de boulevard blijft van kracht. Lachgas blijft verboden. Foutparkeren wordt harder aangepakt, onder meer met inzet van wielklemmen en takelauto’s. Extra handhavers gaan kamperen en illegale feesten tegen. Aan een plan voor de aanpak van intimidatie en in het bijzonder het lastigvallen van vrouwen wordt nog gewerkt.

Genieten op Scheveningen 

Volgens wethouder Anne Mulder (VVD, stadsdeel Scheveningen) is dit allemaal nodig om Scheveningen als ‘iconische badplaats’ goed te laten functioneren. “Uitgangspunt is dat we, indien mogelijk, verbieden wat ongewenst is, gewenst gedrag uitlokken en de verboden zichtbaar handhaven. Iedereen kent Scheveningen en mensen komen er graag. Uit de stad, uit de regio en van verder. En uit alle lagen van de bevolking. Dat willen we graag zo houden. Daarom treffen we deze maatregelen en kijken we samen met bewoners en ondernemers vooruit. Op Scheveningen willen mensen gewoon genieten zonder gedoe.”

In het actieplan gaat het niet alleen over verbieden en handhaven. Zo wordt nadrukkelijker ingezet op het bieden van alternatieven voor de auto. Dat gebeurt bijvoorbeeld met ‘Park + Beach’ (parkeren bij New Babylon en dan per tram, fiets of scooter verder) en met ‘Park + Bike’ (parkeren bij De Uithof of Duindigt). Deze opties worden uitgebreid. Op het strand worden extra douches en grotere afvalbakken geplaatst. Brandweer en reddingsbrigade krijgen volgend jaar in Kijkduin en Scheveningen nieuwe, permanente hulpposten.

Kleurcodes

De gemeente werkt nu vier scenario’s uit met kleurcodes. Groen, geel, oranje en rood geven de mate van drukte en overlast aan. Daaraan worden vaste sets maatregelen gekoppeld, zodat snel duidelijk is wat er moet gebeuren en hoeveel personeel moet worden opgeroepen. ‘Deze aanpak is robuust en flexibel,’ schrijven B en W. Bij ‘rood’ treedt er een aparte ‘crisisorganisatie’ aan. Er is ook een werkgroep ‘Veilig en Leefbaar Scheveningen’ opgericht, waarin vijftien ondernemers en vijftien bewoners zitting hebben. Die denken mee over de uitvoering van het actieplan.

Aanleiding voor de harde aanpak is het volledig uit de hand lopen van de situatie in het weekeinde van 8 en 9 augustus 2020. De badplaats werd toen overspoeld door Nederlandse, Duitse en Belgische toeristen. Er ontstond volgens het college een ‘onhoudbare situatie’; daarbij wordt expliciet gesteld dat ook Hagenaars zich hebben misdragen. Dat is een verwijzing naar verwijten dat de overlast vooral werd veroorzaakt door ‘allochtonen’ uit de buurlanden. Uiteindelijk werd Scheveningen op 9 augustus zelfs volledig afgesloten. Daarbovenop kwam ook nog eens de dood van een 19-jarige man, die op de Pier werd neergestoken.

Nieuwe visie

In feite culmineerden in dat hete weekeinde problemen die al veel langer spelen, constateert het college. Daarom blijft het niet bij het actieplan. Voor de langere termijn wordt gewerkt aan een nieuwe visie op onder meer de infrastructuur van de badplaats en de hele kuststrook. Mogelijk moet het toeristisch beleid op de helling.

Onze redactie biedt u dit artikel uit de papieren krant van donderdag 14 januari 2021 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Standaardportret
Bekijk meer van