Nieuwe aanpak topdrukte Scheveningen

Eén strandorganisatie, nieuwe overlegrondes, analyses, nieuwe digitale toepassingen. Burgemeester Jan van Zanen constateert dat de zomerse drukte op Scheveningen een nieuwe aanpak verdient.

Door

In een brief aan de gemeenteraad blikt Van Zanen terug op de chaotische toestanden in Scheveningen in het eerste weekeinde van augustus. ‘Helaas is deze zomer een gezonde balans (…) in het geding gekomen door de enorme toeloop van toeristen uit binnen- en buitenland en het ontoelaatbare gedrag dat vele bezoekers ten toon hebben gespreid,’ aldus Van Zanen, die vorige week overleg heeft gevoerd met onder meer de bewonersorganisaties.

Volgens de burgemeester is vooral op zaterdag 8 augustus sprake geweest van ‘ongekende, chaotische taferelen. Autoverkeer naar onze kust stond muurvast, en er was sprake van wangedrag van bezoekers, agressie tegen verkeersregelaars en wildkampeerders op de stranden en op parkeerplaatsen’. Dat alles ‘leidde ook tot een agressieve, intimiderende en onbehaaglijke sfeer op de boulevard’.

De problemen zijn volgens Van Zanen gedeeltelijk veroorzaakt door ‘een ander publiek. Toeristen uit vooral Duitsland en België, die door corona veelal niet naar hun gebruikelijke bestemmingen rond de Middellandse Zee konden reizen’. Deze mensen anticipeerden ‘onvoldoende op de beperkte autobereikbaarheid van onze kuststrook en [bleken] zich in het algemeen vooraf onvoldoende te hebben geïnformeerd en voorbereid’.

Sturing

Eén van de mogelijkheden om te komen tot meer sturing is de oprichting van ‘één strandorganisatie waarin verschillende specialismen worden gebundeld’. Die zou het mogelijk maken sneller te reageren bij grote drukte en ‘maatwerk’ te leveren.

Er komt ook een reeks evaluaties en overleggen aan. De bewonersorganisaties worden daar volgens Van Zanen ‘nadrukkelijk’ bij betrokken. Daarnaast gaat de gemeente serieus werk maken van park & ride-regelingen, het weren van ‘wijkvreemde’ parkeerders uit woonbuurten, de verbetering van ‘bereikbaarheidsinformatie’ en de afwikkeling van het verkeer op momenten dat de toegangswegen worden afgesloten, zoals is gebeurd op 9 augustus.

Nieuwe digitale toepassingen worden onderzocht in het Living Lab Scheveningen, een organisatie die nieuwe systemen test. Dat project begint na de zomer op en in de omgeving van de Noord-boulevard.

Vergadering over Scheveningen

Van Zanen bespreekt de situatie op Scheveningen en de eventuele oplossingen deze donderdag met de raadscommissie bestuur. Dan komen ook de ongeregeldheden in de Schilderswijk aan de orde. Ook daarover heeft de burgemeester een brief aan de raad gestuurd. Het college van B en W blijft inzetten op de harde aanpak van ‘raddraaiers’ in combinatie met samenwerking met ‘de vele goedwillende bewoners en ondernemers’.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van