Haagse Rekenkamer positief én negatief over beleid geheimhouding

Bestuurlijke stukken van de gemeente blijven te lang geheim. Maar in grote lijnen houdt de gemeente Den Haag zich aan de regels.

Door

Dat concludeert de Rekenkamer Den Haag in haar rapport ‘Openheid over geheimhouding’. Zelf formuleert de Rekenkamer het zo positief mogelijk: ‘Gemeente Den Haag heeft geheimhouding van informatie ten dele op orde’. Het onafhankelijke controleorgaan nam de Haagse procedures onder de loep naar aanleiding van een aantal discussies in de gemeenteraad over de wenselijkheid van geheimhouding. Het betrof hier onder meer de verkoop van de Eneco-aandelen, de uit de hand gelopen vreugdevuren (2018/19), de bouw van het Amare-complex en een integriteitskwestie.

Terwijl de kritiek van de oppositie is dat er te veel geheim wordt gehouden, gaat een belangrijk deel van het rapport juist over het risico dat zaken onbedoeld openbaar worden. Geheime stukken worden te ruim gedeeld in het stadhuis (alle raadsleden en fractievertegenwoordigers krijgen alle stukken), concludeert de Rekenkamer. ‘De gemeente loopt hierdoor het risico dat informatie onbedoeld openbaar wordt’.

Stukken blijven eindeloos geheim

Daarnaast motiveert het college van B en W vaak niet waarom een stuk geheim moet blijven. Het verwijst wel naar de wetsartikelen op grond waarvan geheimhouding wordt opgelegd, maar motiveert dat niet. Dat kan tot gevolg hebben dat de gemeente later via een gerechtelijke procedure kan worden gedwongen de stukken alsnog vrij te geven. Daarnaast kan de raad daardoor niet goed beoordelen of de geheimhouding terecht wordt opgelegd.

Ook bij besloten commissievergaderingen volgt de gemeente de procedures niet goed. Zo moet aan het einde van zo’n vergadering worden vastgesteld dat het besprokene geheim is. Dat gebeurt nu niet, waardoor het in feite toch openbaar is. Wat ook niet klopt is dat de gemeente vaak verzuimt om de geheimhouding weer op te heffen. Daardoor kunnen stukken eindeloos geheim blijven. Daarom moet er een apart register van vertrouwelijke stukken worden aangelegd.

College past procedures aan

Het college van B en W heeft de Rekenkamer laten weten zich ‘grotendeels’ te kunnen vinden in de conclusies. De werkwijze bij de onderbouwing van de geheimhouding van stukken ‘zal worden herzien’. Het presidium van de gemeenteraad zegt in het rapport ‘aanknopingspunten’ te zien om ‘het beleid en de procedures rond geheimhouding te stroomlijnen en waar mogelijk te verbeteren’.

Ook de oppositiepartijen HSP en Partij voor de Dieren zijn in een eerste reactie positief. ‘Geheimhouding van informatie, als dat al nodig is, moet beter gemotiveerd, beter bewaakt en zo kort mogelijk,’ meldt Joris Wijsmuller (HSP) op Twitter. Dat vindt Robert Barker (PvdD) ook. “Den Haag moet transparanter worden. Stukken moeten niet zonder motivering tot in de oneindigheid geheim blijven.”

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Standaardportret
Bekijk meer van