Den Haag herstelt blunder grotendeels

Het grootste deel van de vorige week door de gemeente Den Haag foutief overgemaakte uitkeringspremies is weer terug in de gemeentekas. Van de 2,5 miljoen euro moet vijftigduizend euro worden teruggehaald.

Door

Het college van B en W liet hier zondag (7 april) een spoedmededeling aan de gemeenteraad over uitgaan; toen stond nog 2,5 ton uit. De betalingen aan 69 personen in het kader van een soort bonusregeling van een programma voor werken met behoud van uitkering werden donderdag 4 april verricht. Ze waren een factor 100 te hoog. Mogelijk heeft het informatiesysteem de bedragen ‘niet juist ingelezen doordat er een punt stond waar volgens de Nederlandse schrijfwijze een komma had moeten staan’, melden B en W.

In afwijking van wat eerder op deze site is vermeld, was het hoogste uitgekeerde bedrag ruim 108.000 euro (en niet 150.000 euro) en het laagste bijna 7500 euro (en niet 30.000 euro). De fout werd snel ontdekt. Daarna zijn ‘direct meerdere herstelacties uitgevoerd’. De Bank Nederlandse Gemeenten is ingeschakeld om via de betrokken banken terugstorting te bewerkstelligen. Ambtenaren hebben vervolgens geprobeerd de betrokkenen te bereiken, wat in de meeste gevallen is gelukt. Van de 69 personen heeft er één, een 48-jarige Haagse, een deel van het bedrag uitgegeven. Zij is maandag (8 april) voor overleg op het stadhuis geweest. Zij moet het bedrag (35.000 euro) terugbetalen en krijgt daar begeleiding bij.

Betrokkenen krijgen excuusbrief

Na de ‘terugontvangst’ van het geld worden meteen de juiste bedragen overgemaakt. Tevens krijgen de betrokkenen een excuusbrief. De kwestie wordt intern nog onderzocht en er zal ook nog onafhankelijk onderzoek worden verricht. B en W melden verder de fout te betreuren, met name omdat ‘overlast’ is veroorzaakt voor de 69 bettrokkenen. ‘Deze mensen zijn actief bezig met hun terugkeer op de arbeidsmarkt en deze onjuiste betaling is voor hen het vervelendst. We zullen met de betrokken personen in gesprek blijven om hen waar nodig extra te ondersteunen om de ingeslagen weg met succes te vervolgen’, aldus de raadsmededeling.

[Dit bericht is op 11 april 2019 aangepast en aangevuld]

Standaardportret
Bekijk meer van