Commentaar – Kappen nou en besturen!

Het is mooi geweest in het IJspaleis. Tijd om te gaan besturen en ruzietjes en partijbelangetjes opzij te zetten, vindt Den Haag Centraal.

Door

DE STAD DEN HAAG is al jaren de risee van bestuurlijk Nederland. Van hun bed gelichte wethouders, een niet op haar taak berekende burgemeester, een eindeloze formatie na de laatste gemeenteraadsverkiezingen en binnen een jaar alweer een collegecrisis. Tijd voor verandering. Het is mooi geweest nu. Genoeg is genoeg. Deze mooie stad verdient beter, want de problemen zijn groot: vastlopend verkeer, woningnood, armoede, onveiligheid en nog veel meer.

ER GLOORT LICHT aan de horizon, met het nieuwe collegeakkoord dat maandag werd gepresenteerd. Een stuk dat goede voornemens bevat en meteen al knopen doorhakt, bijvoorbeeld over de ‘Hommerson-tunnel’, de renovatie van het Haags Historisch Museum en de bomenkap op de Mient. In verrassend korte tijd bereikten D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en Denk overeenstemming. Voor de diversiteit en de klimaatopgave is het heel goed dat nieuwkomers Denk en de PvdD aanschuiven en de kans krijgen zich bestuurlijk te bewijzen.

 

 

Het collegeakkoord bevat goede voornemens en hakt meteen knopen door

 

HET BLIJFT ONGEMAKKELIJK dat de grootste partij, Hart voor Den Haag, opnieuw buitenspel staat. De twee externe ‘wijzen’, Bruno Bruins en Arie Slob, vonden beiden dat ‘regeren mét De Mos’ de eerste optie was. Ook de meeste andere partijen vonden dat. Maar het lukte niet. De Mos gooide zijn eigen glazen in met impulsief Twittergedrag. Hij liet weten niet op te stappen als hij alsnog zou worden veroordeeld in het hoger beroep dat het OM tegen zijn vrijspraak heeft ingesteld. Dat was voor een aantal partijen onacceptabel. Bemiddelen was kennelijk niet haalbaar. Dit betekende meteen dat de VVD ook uit de boot viel, want die partij had nu juist gehoopt samen met De Mos een akkoord te sluiten waar rechts Den Haag zijn vingers bij zou aflikken, om Mark Rutte te parafraseren.

EN ZO KWAMEN WE uit bij de zes partijen die het nu gaan doen. Zij beginnen de tekst van hun akkoord met een handreiking. Ze willen ‘opener verhoudingen tussen college, coalitie en raad’. Dat zien ze ‘als onze eerste bijdrage aan het verbeteren van de bestuurscultuur van onze mooie stad’. Die handreiking naar vooral Hart voor Den Haag en VVD blijft vooralsnog onbeantwoord. Beide partijen lieten maandag verstek gaan bij de presentatie van het nieuwe collegeakkoord. De druiven zijn zuur, al werd als reden opgegeven dat het akkoord was uitgelekt. Alsof er nooit iets uit hun gelederen de pers vroegtijdig heeft bereikt. Zoals gezegd: genoeg is genoeg. Kappen nou en samen de stad besturen!

Standaardportret
Bekijk meer van