College met CDA en PvdA in de maak, Groep de Mos boos

Het dagelijks bestuur van Den Haag wordt zeer waarschijnlijk op korte termijn versterkt met wethouders van het CDA en de PvdA. Oud-wethouder Tom de Bruijn zet vanaf maandag zijn verkennende werk voort als ‘formateur’.

Door

Dat heeft de VVD-voorman Boudewijn Revis maandagmiddag bekendgemaakt. De aanbeveling van De Bruijn, die vorige week verkennende gesprekken heeft gevoerd met de fractievoorzitters, is zoals verwacht om ‘VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA uit te nodigen onderhandelingen te starten gericht op de vorming van een nieuw stadsbestuur’. “Deze samenstelling van een nieuw college biedt de meeste kans op een stabiel akkoord,” zei De Bruijn maandagmiddag. Revis heeft De Bruijn gevraagd om ook de feitelijke onderhandelingen te leiden en dus als een soort formateur op te treden.

De inzet van de zittende partijen (VVD, D66 en GroenLinks) is hoogstwaarschijnlijk dat het bestaande beleid zo veel mogelijk wordt voortgezet en dat CDA en PvdA elk met een wethouder het college ‘aanvullen’. Maar CDA en PvdA hebben vorige maand nog scherpe kritiek geuit op de begroting voor 2020 en met name op de daarin vervatte bezuinigingen op de zorg. Deze partijen zullen in ruil voor collegedeelname op zijn minst eisen dat deze maatregelen worden aangepast.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster liep daarop al vooruit in een eerste schriftelijke reactie. ‘We hebben stevig oppositie gevoerd de afgelopen tijd. Niet voor niets. Er zijn echt meer betaalbare woningen nodig. Ook mogen de financiële tekorten die de stad heeft niet worden afgewenteld op de meest kwetsbare bewoners,’ aldus de PvdA’er. Het staat nog niet vast of de overgebleven wethouders alles zes op hun post blijven.

Martijn Balster (PvdA, links) en Arjen Dubbelaar (Groep de Mos). | Foto’s: Erwin van der Lem

Volgens De Bruijn volgen er serieuze onderhandelingen over een nieuw collegeakkoord. Die gaan minimaal enige weken duren. Daarmee is het onmogelijk geworden dat Den Haag aan de wettelijke verplichting voldoet om de vastgestelde begroting voor het nieuwe jaar uiterlijk op 15 november in te leveren bij de provincie Zuid-Holland.

Groep de Mos: Dit is schaamteloos

De reconstructie van het college van B en W is noodzakelijk geworden door aftreden van de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wegens een justitieel onderzoek naar hun handel en wandel. VVD, D66 en GroenLinks verbraken daarna de samenwerking. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is daar woedend over. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar liet eerder al weten dat de andere partijen ‘op de stoel van de rechter zijn gaan zitten’.

Maandag voer Dubbelaar in een verklaring uit tegen wat er nu staat te gebeuren. ‘Niemand in de stad heeft hiervoor gekozen. Schaamteloos geeft de VVD steun aan een linkse minderheid om de stad te besturen. Terwijl linkse partijen synoniem staan aan hogere lasten. Dit is slecht voor de stad, want dit gaat onze inwoners geld kosten. Wij houden ons hart vast en het is bizar dat wij als grootste partij niet serieus worden betrokken.’

Groep de Mos wil in college

Een college van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA kan rekenen op steun van 24 van de 45 gemeenteraadsleden. Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij met acht zetels in de raad, rest niets anders dan een rol in de oppositie. Dubbelaar vindt dat dat niet kan en opteert in zijn verklaring voor een zo rechts mogelijke samenwerking. ‘De meeste logische coalitie is HvDH, VVD, D66 en het CDA en heeft met 50PLUS erbij ook een ruime meerderheid (25 zetels). De grootste partij hoort in het stadsbestuur, dus wij komen graag aan tafel!’

Maar ‘formateur’ Tom de Bruijn maakte maandag duidelijk dat dit niet mogelijk is. “Het vertrouwen bij de andere partijen ontbreekt,” zei hij.

Wilt u meer lezen over de bestuurscrisis in Den Haag? Koop dan de krant DHC bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement

 

 

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van