Onrust in Haga Ziekenhuis na plotseling vertrek directeur  

Een bestuurlijke crisis dreigt in het HagaZiekenhuis de kwaliteit van de zorg in gevaar te brengen. De Inspectie houdt ‘een vinger aan de pols’.

Door

In het ziekenhuis aan de Leyweg is grote onrust ontstaan over het aangekondigde vertrek van directievoorzitter Carla van de Wiel. Zij geniet het vertrouwen van het personeel en medische staf, maar raakte in conflict met de Raad van Toezicht (RvT) van de Reinier Haga Groep, waartoe het HagaZiekenhuis officieel nog altijd behoort. De RvT meldde vorige week dat ‘in goed onderling overleg’ is besloten dat Van de Wiel ‘met ingang van 3 maart 2022 haar werkzaamheden beëindigt’. De interne mededeling van Van de Wiel aan het Haga-personeel klonk iets anders. Zij schrijft haar werkzaamheden ‘met pijn in het hart neer te leggen’. Onder dit bericht staan veel verontruste reacties. ‘Ik ben er stil van,’ aldus een medewerker.

De problemen zijn gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. “Bestuurlijke onrust kan vooral op de lange termijn een risico voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg vormen. Een raad van bestuur die onvoldoende in control is, kan mogelijk niet goed meer monitoren waar de risico’s ontstaan en kan die risico’s dan ook niet wegnemen,” zegt een woordvoerder. De inspectie wil dat de RvT ‘de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg’ in kaart brengt en die wegneemt. Als er dingen fout dreigen te lopen kan de inspectie een ‘aanwijzing’ geven of het ziekenhuis ‘onder verscherpt toezicht’ stellen.

Fusie werd ‘defusie’ 

Het vertrek van Van de Wiel houdt verband met de gecompliceerde situatie waarin de Reinier Haga Groep is beland. In 2013 was het plan dat Haga en Reinier de Graaf in Delft zouden fuseren en samen het noodlijdende Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer op de been zouden houden. De groep is op papier gevormd en het Lange Land kreeg van de twee grote broers een gezamenlijke lening van 23 miljoen euro. Maar in 2019 haakte het Reinier de Graaf af, omdat het medisch personeel toch liever als zelfstandig ziekenhuis verder wilde. Vooral de zwakke financiële positie van het Lange Land speelde daarbij een rol.

De fusie werd dus een ‘defusie’. Sindsdien wordt ingezet op een rompfusie van Haga met alleen het Lange Land. Hoe die er precies uit moet gaan zien is onduidelijk. In elk geval ligt er nog steeds een groot financieel probleem. Eerder werd gewerkt aan een nieuwe kapitaalsinjectie door Haga en Reinier de Graaf van elk nog eens ruim 8 miljoen euro plus een kwijtschelding van de eerdere leningen. Daar bovenop zouden de verzekeraars 22 miljoen moeten bijdragen. Over de haalbaarheid van deze operatie bestaan grote twijfels.

[Dit stuk is aangevuld op 15 februari 2022, 11.17 uur]

 

Standaardportret
Bekijk meer van