Galvanischool moet meer doen tegen herrie

Een aanvullend onderzoek naar parkeeroverlast en een plicht tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen opnemen in de vergunning. Dat is het huiswerk dat de gemeente Den Haag moet maken in opdracht van de Raad van State.

Door

De Raad oordeelde woensdag dat de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Galvanischool in Duinoord gebreken vertoont. De gemeente krijgt tien  weken de tijd om een verbeterde vergunning te leveren. Daarna volgt een eindoordeel van de Raad.

Het schoolbestuur haalt vermoedelijk opgelucht adem. De Raad twijfelde aanvankelijk of het geluid van spelende kinderen op de te bouwen verhoogde speeldekken ook moet worden meegeteld bij de berekende geluidsoverlast. Maar dat hoeft volgens de Raad niet. Daardoor is de vergunning ontsnapt aan vernietiging.

Wel vindt de Raad dat er geluidwerende voorzieningen moeten komen. Die worden nu niet voorgeschreven in de vergunning. De gemeente dacht dit op te lossen met een andere vergunning. Maar de Raad wijst dit lapmiddel af. ‘Met dit besluit is niet gewaarborgd dat deze schermen ook daadwerkelijk worden geplaatst voordat de verhoogde speeldekken in gebruik worden genomen,’ constateert de Raad.

Parkeerproblemen Galvanischool

Een aantal omwonenden is niet alleen bang voor meer lawaai, maar ook voor parkeerproblemen bij de school aan de Galvanistraat. Volgens de Raad is die angst terecht. De gemeente heeft de school een vrijstelling verleend voor de daar geldende parkeereisen. Maar daarvoor is onvoldoende onderzoek gedaan. Dat moet nu alsnog worden gedaan om na te gaan of de parkeerdruk in de buurt van de school niet te groot wordt.

De verbouwing en uitbreiding van de Galvanistraat zijn inzet geworden van een bitter conflict tussen omwonenden aan de ene en het schoolbestuur plus de ouders aan de andere kant. De omwonenden vinden dat de school te groot wordt voor de locatie: een betrekkelijk smalle straat. Ouders en bestuur vinden dat de bezwaarmakers de zaak onverantwoord lang tegenhouden. In de wijk hangen plakkaten met de tekst: ‘Wij willen onze school terug’. De Galvanischool maakt al drie jaar gebruik van een vervangend gebouw in de Stokroosstraat.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Overweeg een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van