Buurtbewoners eisen blokkade bouwvergunning Galvanischool

Een inmiddels gecompliceerd dossier over de vergunning voor verbouwing van de Galvanischool in de Galvanistraat, daarover mag de Raad van State zich gaan buigen.

Door

Enkele buurtbewoners vroegen de Raad vorige week donderdag om schorsing van de vergunning voor de verbouwing van de Galvanischool. Zij deden dit nadat ze eerder bakzeil hadden gehaald bij de Haagse rechtbank.

Uit hun overzicht van de procedure die in 2017 startte met het verlenen van de vergunning, blijkt dat het omstreden besluit van het college van B en W uiteindelijk met veel kunst- en vliegwerk overeind is gebleven. Tot nu toe. Aanvankelijk geen geluidsonderzoek, later een rammelend geluidsonderzoek en kritiek van de Omgevingsdienst Haaglanden. De door buurtbewoners ingeschakelde Stichting Geluidhinder heeft de grootste moeite om de feiten op een rij te krijgen.

Geluidsschermen bij Galvanischool

Pas in juni wordt een aanvullende vergunning verleend voor voorzieningen om het lawaai bij omwonenden te beperken, zoals geluidsschermen. Dat is nodig volgens een geluidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van het schoolbestuur. Die vergunning was ook al veel eerder aangekondigd, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Maar volgens de buurtbewoners blijkt daaruit dat de in 2017 verleende vergunning onvolledig was, omdat daarin geen geluidsvoorzieningen zijn voorgeschreven. “Waarom is er aan die vergunning geen voorschrift verbonden?”, wilde ook de voorzitter van de Raad weten. De verbouwing van de school zou in principe zonder geluidsvoorzieningen kunnen worden uitgevoerd. De Raad kan dat gebrek door de vingers zien, omdat er uiteindelijk toch voorzieningen komen.

Vraagtekens

Maar er zijn meer vraagtekens. Het college heeft ook onder meer eigen beleid over behoud van speelpleinen en het parkeren van fietsen opzijgelegd. Volgens de gemeentewoordvoerster is uitgegaan van geldend beleid. Maar daarmee zijn wel eigen goede voornemers over meer speelruimte in de wijken en parkeerplaatsen voor fietsen buiten beschouwing gelaten. De Raad van State moet nu beoordelen of dit mocht en of dit zwaar genoeg weegt om de verbouwing voorlopig te blokkeren.

De uitspraak volgt over twee weken.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan op donderdag DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro.

 

Standaardportret
Bekijk meer van